"Aktywni w kulturze" - wycieczka piąta - 8 I 2018 - Collegium Maius -Muzeum UJ

Wycieczka była  podsumowaniem wiadomości o średniowiecznym Krakowie. Najpierw zwiedzaliśmy Collegium Maius - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie byliśmy w kościele Mariackim, gdzie podziwialiśmy dwa dzieła mistrza Wita Stwosza - najpiękniejszy średniowieczny ołtarz, pentaptyk, w części środkowej przedstawiający Zaśnięcie Matki Bożej w otoczeniu Apostołów i  ekspresyjny Krucyfiks w nawie bocznej. Oglądając kościół Mariacki i kościół Dominikanów sprawdzaliśmy naszą wiedzę o gotyku. (AK-S)