Izba regionalna

        Pomysł zorganizowania Izby Regionalnej powstał przed wieloma laty.

        Eksponaty zostały zebrane przez uczniów szkoły przy pomocy dziadków, rodziców oraz innych mieszkańców Czułowa.  Zgromadzone zbiory zostały wystawione w kwietniu 2001 roku w zaadaptowanej na ten cel sali lekcyjnej. Pierwszą ekspozycję przygotowali, skatalogowali i opisali zbiory uczniowie ówczesnej klasy IV na zajęciach edukacji regionalnej pod opieką Anny Kuźniar-Sobek.

       Wraz z kolejnymi rocznikami uczniów eksponatów przybywało i nowy katalog a także podpisy pod eksponaty, już w wersji elektronicznej, sporządziła pani Halina Kaczor. Zbiory zostały podzielone na osiem oddzielnych grup:

           I.        Lampy

          II.        Żelazka

         III.        Przedmioty codziennego użytku

         IV.        Meble, obrazy i duże sprzęty gospodarstwa domowego

          V.        Ubrania i tkaniny

         VI.        Książki, czasopisma, dokumenty, banknoty

        VII.        Narzędzia i sprzęty gospodarcze

       VIII.        Kącik PRL-u

       W związku z przebudową oraz rozbudową szkoły eksponaty z Izby Regionalnej musiały zostać przeniesione do nowych pomieszczeń. Mieszczą się one obecnie na pierwszym piętrze starej części szkoły. Zbiory po przeprowadzce na nowe miejsce, zostały zinwentaryzowane przez Małgorzatę Czaplińską, która przeprowadziła również konserwację niektórych eksponatów i przygotowała nową ekspozycję, otwartą z okazji 135-lecia szkoły, 27 listopada 2010 roku.

 

Zbiory Izby Regionalnej można oglądać od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

 

 

Stara izba regionalna - dokumentacja fotograficzna 2001 r. (fot. Anna Kuźniar-Sobek)

 

    

 

         

 

    

 

         

 

    

 

 

Nowa izba regionalna - dokumentacja fotograficzna 2010 r. (fot. Małgorzata Czaplińska)