Koło Historyczne 2013-14

Na zajęciach  koła historycznego przygotowywaliśmy się do następujących konkursów:

1. Małopolski Konkurs Tematyczny

"Wielcy Polacy - zasłużeni dla niepodległości Polski"

2. VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy " W kręgu mitów i kultury antycznej"

3. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie "Krakus"

 

 


Galeria zdjęć

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie "Krakus"

Julia Fiutowska z klasy V zajęła III miejsce
i Gabriela Lach z klasy VI zdobyła wyróżnienie I stopnia  

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci (uczniów klas V i VI szkół podstawowych) do aktywnego poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend. Organizatorami konkursu są: Zamek Królewski na Wawelu oraz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego.
Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród odbyła się 4 czerwca 2014 o godz. 10.00  w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Wawelu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy

"W kręgu mitów i kultury antycznej"


W konkursie, który miał miejsce 26 lutego wzięli udział uczniowie klasy V: Julia FIUTOWSKA, Jakub GUBAŁA, Emilia MARASIK, Marcelina MROZOWICZ, Daniel PAWŁOWICZ, Gabriela RZEWUSKA.


Wśród laureatów znalazły się  Julia FIUTOWSKA i Marcelina MROZOWICZ.

Uroczystość rozdania nagród, dyplomów i listów gratulacyjnych odbyła się 30 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w filii SCKM przy ul. Szerokiej 16.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Małopolski Konkurs Tematyczny

 

"Wielcy Polacy - zasłużeni dla niepodległości Polski"

 

Gabriela Grzesiak, uczennica klasy VI i Jakub Gubała, uczeń klasy V   zostali finalistami Małopolskiego Konkursu "Wielcy Polacy - zasłużeni dla niepodległości"!

WYNIKI  ETAPU WOJEWÓDZKIEGO

Gabrysia zajęła VII miejsce, Jakub VIII w województwie,
do Laureatów zabrakło Gabrysi 3 punktów, Kubie 4
Świetny wynik. Gratuluję!!!

Gabriela Grzesiak - 55 punktów to jest 83,33 %

Jakub Gubała - 54 punktów to jest 81,81 %
Etap wojewódzki miał miejsce 24 marca 2014. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 66

 

WYNIKI  ETAPU REJONOWEGO

Jakub Gubała uzyskał 34 punktów to jest 79 %
Gabriela Grzesiak - 33 punktów to jest 76,74 %
Julia Kącik - 30 punkty - 69,76 %
Marcelina Mrozowicz 29 punktów - 67,44 %
Daniel Pawłowicz - 25 punktów - 58 %

Etap rejonowy odbył się 27 stycznia 2014. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 43


WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU - SZKOLNEGO

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Jakub Gubała, Gabriela Grzesiak, Marcelina Mrozowicz, Daniel Pawłowicz, Julia Kącik.

W etapie szkolnym, który odbył się 18 listopada 2013 wzięło udział 6 uczniów, (dwie uczennice klasy VI i czworo uczniów klasy V). Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 44

 

Jakub Gubała uzyskał 41 punktów to jest 93,18%

Gabriela Grzesiak - 41 punktów to jest 93,18%

Marcelina Mrozowicz 38 punktów - 86,36%

Daniel Pawłowicz - 38 punktów - 86,36%

Julia Kącik - 32 punkty - 72,72%

Marcin Maciusik - 30 punktów - 68,1%  

 

 1. Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na wszystkich etapach konkursu:

   1) Wydarzenia polityczne: I wojna światowa na ziemiach polskich, dzieje II Rzeczypospolitej.

   2) Życie gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1900 - 1939.

   3) Kultura i warunki życia społeczeństwa od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej.

   4) Józef Piłsudski – działalność niepodległościowa w szeregach PPS i związkach strzeleckich, działania i losy podczas I wojny światowej, koncepcja odrodzonej Polski, budowa niepodległego państwa i walka o jego granice, zamach majowy.

   5) Józef Haller – działalność społeczna przed I wojną światową, udział w walkach I wojny światowej, walka o granice II Rzeczypospolitej, działalność polityczna i społeczna w dwudziestoleciu międzywojennym.

   6) Ignacy Jan Paderewski – kariera artystyczna, działalność podczas I wojny światowej, udział w budowie niepodległego państwa, opozycja antysanacyjna.

   7) Roman Dmowski – działalność przed I wojną światową, działania i losy podczas I wojny światowej, koncepcja odrodzonej Polski, działalność polityczna w II Rzeczypospolitej.  

   8) Wincenty Witos – działalność polityczna i społeczna w Galicji, w okresie odbudowy niepodległego państwa i w II Rzeczypospolitej.

   9) Eugeniusz Kwiatkowski – działalność polityczna i gospodarcza w II Rzeczypospolitej – idee odbudowy i rozbudowy gospodarki Polski.

 

 2. Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach konkursu: Uczeń:

1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną;

2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń;

3) dostrzega związki przyczynowo - skutkowe;

4) pracuje z mapą historyczną;

5) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. teksty, mapy, ikonografie, tabele i wykresy statystyczne);

6) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne;

7) uzasadnia stanowisko własne lub cudze, posługując się argumentami.