koło historyczne 2018/19

W związku z "Rokiem dla Niepodległej" będziemy poznawać wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 


Na zajęciach koła będziemy przygotowywać się do konkursów:

    1. Małopolski Konkurs Historyczny. Temat konkursu: „Na drogach do Niepodległej. 
        Historia Polski od powstania styczniowego do pokoju ryskiego”

        Tematyka


    2. XVIII Międzygminny Konkurs Niepodległościowy pt. "Polska znowu wolna - 
        100. rocznica odzyskania Niepodległości"


    3. XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej”.


    4. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie "Krakus" temat Sztuka i rzemiosło w dawnym Krakowie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie "Krakus" 


Krzysztof Karch zdobył I miejsce a Natasza Lach wyróżnienie I stopnia. Gratulujemy!!! 


I etap - szkolny odbył się 8 maja. Walka o przejście o finału była bardzo wyrównana. W etapie szkolnym, na 50 punktów możliwych do uzyskania, 47 zdobyli Mikołaj Baster, Natasza Lach, Krzysztof Karch, Natalia Zajgier tylko trzy punkty mniej. Mikołaj Baster i  Natasza Lach pisali dogrywkę. Ostatecznie do finału przeszli z klasy V Krzysztof Karch i z klasy VI Natasza Lach21 maja 2019 r  finaliści pisali test konkursowy w salach Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród – 6 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 10.00 w Zamku Królewskim na Wawelu. 

 Do konkursu zgłosili się z klasy V: Krzysztof Karch i Natalia Zajgier, z klasy VI: Mikołaj Baster, Natasza Lach, Izabela Nęcek.

Wycieczki zwiazane z konkursem: 3 kwietnia lekcja muzealna na Wawelu, a 5 kwietnia gra terenowa.

Terminarz przygotowań

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej”.


 Mikołaj Baster i Wiktoria Pióro zostali nagrodzeni Listami gratulacyjnymi. 


W konkursie, który miał miejsce 27 III marca wzięli udział  Filip Mars, Grzegorz Suski, Mikołaj Baster, Krzysztof Karch, Wiktoria Pióro, Łucja Skrabalak. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Małopolski Konkurs Historyczny 

„Na drogach do Niepodległej.
Historia Polski od powstania styczniowego do pokoju ryskiego”

 

 

Etap rejonowy odbył  się 28 listopada. Grzegorz uzskał 75 punktów na 100.  Do etapu wojewódzkiego przeszło tylko 27 uczniów, którzy uzyskali 85%.

Uczeń klasy 7 Grzegorz Suski zakwalifikował się do etapu rejonowego. Gratulujemy!


Etap szkolny odbył  się 15 października. Uczestnicy:  z klasy 8 - Aleksandra Soja, z klasy 7: Maja Dymek, Filip Mars, Grzegorz Suski, z klasy 6 - Mikołaj Baster, z klasy 5 - Krzysztof Karch.