Koło historyczne

 

Zajęcia prowadzi Anna Kuźniar-Sobek

 

środa godzina 13:40 - 14:25


 

 W związku z "Rokiem dla Niepodległej" będziemy poznawać wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 


Na zajęciach koła będziemy przygotowywać się do konkursów:

    1. Małopolski Konkurs Historyczny Temat konkursu: „Na drogach do Niepodległej.
        Historia Polski od powstania styczniowego do pokoju ryskiego”

        Tematyka


    2. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie "Krakus" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Małopolski Konkurs Historyczny 

„Na drogach do Niepodległej.
Historia Polski od powstania styczniowego do pokoju ryskiego”


Etap szkolny odbył  się 15 października. Uczestnicy:  z klasy 8 - Aleksandra Soja, z klasy 7: Maja Dymek, Filip Mars, Grzegorz Suski, z klasy 6 - Mikołaj Baster, z klasy 5 - Krzysztof Karch. 


Prace uczniów,  którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 55% punktów są weryfikowane przez Komisję Etapu Rejonowego. W wyniku weryfikacji liczba punktów może ulec zmianie. Decyzja Komisji Etapu Rejonowego jest ostateczna.

Uczniowie,  którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 55% punktów: Grzegorz Suski, Filip Mars, Aleksandra Soja.

Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia, ale liczba zakwalifikowanych do etapu rejonowego nie może przekroczyć 20% liczby uczestników etapu szkolnego.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego  będzie opublikowana  9 listopada.  (AK-S)

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przydatne Linki 
klasa V

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edycja konkursu historycznego 2015/16


Finaliści Małopolskiego Konkursu "Wybitni władcy Polski - Piastowie"

Filip Galos, Wiktor Karch, Kacper Grzesiak


Edycja konkursu historycznego 2014/15


Finaliści Małopolskiego Konkursu "Wielcy Polacy - wybitni generałowie": 
Jakub GUBAŁA, Marcelina MROZOWICZ

 

Edycja konkursu historycznego 2013/14


Finaliści Małopolskiego Konkursu "Wielcy Polacy - zasłużeni dla niepodległości Polski": 
Gabriela GRZESIAK, Jakub GUBAŁA.


Edycja konkursu historycznego 2012/13


Finaliści Małopolskiego Konkursu "Wielcy Polacy - wybitni dowódcy": 
Michał BENTKOWSKI, Patryk WIECHEĆ, Zuzanna ZAWŁOCKA; 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum 2017/18


Archiwum 2016/17


Archiwum 2015/16


Archiwum 2014/15


Archiwum 2013/14


Archiwum 2012/13