XVII Małopolski Konkurs Kaligraficzny „O złote pióro”

  

Ewa Skrabalak z klasy VII została finalistką XVII Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego “O złote pióro”, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie. Patronat nad tegoroczną edycją imprezy sprawowali: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, bp. Tarnowski - Andrzej Jeż oraz Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej.

W finale uczniowie mieli za zadanie kaligraficzne przepisanie tekstu, którym był fragment sielanki Kazimierza Brodzińskiego „Wiesław”. Oceniano m.in. wrażenie estetyczne, sposób łączenia i kształt liter, poprawność ortograficzną oraz rozplanowanie tekstu. (M.Skrabalak)