XIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY „W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ”

Wiktoria Pióro z klasy 4 i Mikołaj Baster z klasy 6 zostali nagrodzeni Listami gratulacyjnymi w XIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy "W kręgu mitów i kultury antycznej". Gratulujemy!