Szkolny konkurs plastyczny „Wisła jaką znam"

Tematem konkursu jest rzeka Wisła i nadwiślański krajobraz.

Cele konkursu:
-    rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
-    zachęcenie do poszerzania informacji o Wiśle,
-    uwrażliwianie na piękno otaczającego świata poprzez odkrywanie walorów najważniejszej z polskich rzek,
-    promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
Format A3, technika barwna, dowolna (z wyjątkiem technik nietrwałych, plasteliny, sypkich itp.)
Konkurs zostanie przeprowadzony dla dwóch grup wiekowych – uczniów klas I–III i uczniów klas IV–VII.
Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Dziecka.

Prace plastyczne oddajemy do 17 października 2017 Pani Annie Kuźniar-Sobek