Nauczyciele 2018/19

Joanna Komorowska

dyrektor, informatyka, 

Agnieszka Hofman

wicedyrektor, terapeuta pedagogiczny

Marzena Michno

nauczanie przedszkolne ("Antonki") 

Monika Puda 

nauczanie przedszkolne ("Antonki") 

Jolanta Dzidek

nauczanie przedszkolne ("Skrzaty") 

Dominika Mądra

nauczanie przedszkolne ("Tygryski")

Elżbieta Fryc 

nauczanie przedszkolne ("Misie")

Małgorzata Czaplińska

edukacja wczesnoszkolna (klasa I);wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Drużkowska-Kopeć

edukacja wczesnoszkolna (klasa II)

Barbara Marasik

edukacja wczesnoszkolna (klasa III); 

Barbara Hebda

wychowawca klasy IV muzyka, rytmika, świetlica

Izabela Chochół 

wychowawca klasy V; fizyka, technika, informatyka

Anna Kuźniar-Sobek

wychowawca klasy VI; plastyka, historia, biblioteka,

Ewa Kulka

wychowawca klasy VII; język angielski, WOS

Małgorzata Skrabalak

wychowawca klasy VIII; język polski

Aldona Dymek

biologia, przyroda

Dorota Zając

język polski - klasa V, język niemiecki

Ewelina Irlik

matematyka

Agnieszka Kalandyk

chemia, etyka, świetlica

Mateusz Kozioł

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Madgalena Korpak

geografia

Anna Piętak

pedagog

Elżbieta Kamińska-Filipiak

logopeda

Marzena Błażejak

doradca zawodowy