OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016 - archiwum

OFERTA EDUKACYJNA  2015/2016

 

  1. W szkole jest świetlica otwarta w godz. 7:00 - 8:00 i 12:30 - 17:00.

      Dla dzieci z grupy przedszkolnej Misie i Tygryski odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

                                                                                     w godz. 13:00 - 15:00.

  2. Dzieci objęte są opieką: 

 pedagoga –  Joanna Wołoszyńska;

 - logopedy –   Małgorzata Skrabalak;


  3. Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

      w klasie I – Małgorzata Czaplińska;

      w klasie II – Agnieszka Hofman;

      w klasie III - Barbara Jodłowska, Barbara Marasik;

      zdw z języka polskiego w klasie VI  – Dorota Tyrała

      zdw z matematyki w klasie VI – Małgorzata Pilińska;

      dodatkowe zajęcia z matematyki z sześcioma uczniami klasy VI

                                                     – Małgorzata Pilińska;

      zdw z języka angielskiego w klasie VI- Ewa Kulka;

      zdw z języka angielskiego w klasie IV- Ewa Kulka;

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach II i III- Elżbieta Fryc;

                                       w IV Marzena Michno; w V i VI- Joanna Wołoszyńska;

zajęcia ortograficzne klasy IV-V - Małgorzata Skrabalak;

zajęcia z kaligrafii  tkactwo w klasie I

                                                 - Małgorzata Czaplińska;

zajęcia czytelnicze w klasie II – Agnieszka Hofman;

 

 4. Zajęcia językowe:

język angielski w grupach przedszkolnych - Barbara Jodłowska;

- język niemiecki – Dorota Tyrała;


 5. Koła przedmiotowe:

       - koło języka angielskiego - Ewa Kulka;  

       - historyczne - Anna Kuźniar-Sobek;

matematyczne – Małgorzata Pilińska;

       - przyrodnicze – Aldona Dymek;

  

  6. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

  - koło szachowe - Mateusz Kozioł;

         - gry i zabawy logiczne dla klasy III - Małgorzata Pilińska;

         - robotyka dla klas I- III  - Dorota Tyrała;

         - małe laboratorium przedszkolaka - w grupach przedszkolnych

                                                                    - Marzena Michno;

  7. Zajęcia artystyczne :

muzyczne: chór i zespół instrumentalny - Edward Macheta; 
plastyczne   - Anna Kuźniar-Sobek:

     "Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta"

             rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się

                                         do szkół plastycznych; 

teatralne: „Zabawa w teatr” Małgorzata Skrabalak;

zajęcia rytmiczno-muzyczne  w grupach przedszkolnych

                                                    - Elżbieta Fryc;

 

 8. Koło biblijne, koło piosenki religijnej   – Małgorzata Fabin;


 9. Sportowe:

      - SKS dla starszych dzieci – Mateusz Kozioł;

      - basen (wyjazdy na basen do Piekar, opieka Barbra Jodłowska,

                                                                     Mateusz Kozioł);

      - zajęcia taneczne - Aldona Dymek;

      - samoobrona dla dziewcząt klasy III-VI - Patryk Olejek; 

---------------------------------------------------------------------