Nasza Szkoła 2015/15

MISJA  SZKOŁY

 

"Życie  warte  jest  tyle,

 ile  warte  są  nasze  ślady

 pozostawione  tam, 

 gdzie  nie  ma  dróg"

-----------------------------------------------------------------------------------------

           Do Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie uczęszcza obecnie 105 uczniów z klas I – VI oraz 62 przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat z trzech oddziałów przedszkolnych. Zatrudnienie znajduje 21 nauczycieli.

Szkoła posiada bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na zdolności i zainteresowania uczniów. Nasi nauczyciele prowadzą koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne, komputerowe, rozwijające twórcze myślenie, sportowe, a osoby spoza szkoły – caramikę, karate, zajęcia na pływalni.
          W szkole funkcjonują dwie oddzielne świetlice: szkolna oraz dla oddziałów przedszkolnych „Misie” i „Tygryski” (10 godzin tygodniowo), jako zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Dzieci szkolne i przedszkolne mają możliwość przebywania w szkole od 7: 00 do 17: 00.
          Jedną z kluczowych kwestii dla naszej szkoły jest bezpieczeństwo uczniów. Dlatego postanowiliśmy kontynuować działania w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”. Od października wszyscy uczniowie noszą odblaskowe kamizelki w drodze do i ze szkoły.
          Szkoła w Czułowie troszczy się również o zdrowie swoich uczniów, czego potwierdzeniem jest Certyfikat Przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  Prowadzimy wiele akcji i działań prozdrowotnych w celu propagowania zdrowego trybu życia naszych uczniów: Dzień Zdrowego ŚniadaniaDzień MarchewkiJedzmy jabłka itd. Uczestniczymy w programie „Pij mleko”„Owoce w szkole”, „WF z klasą".

Troszczymy się również o środowisko naturalne.  Segregujemy śmieci, zbieramy makulaturę i zużyte baterie. Możemy poszczycić się zajęciem I miejsca (2013 rok) w gminnym konkursie zbiórki baterii. Cała społeczność szkolna organizuje szereg działań charytatywnych zwróconych w głównej mierze na pomoc zaprzyjaźnionej szkole z bardzo ubogiej dzielnicy w Nairobi, w Kenii. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości uczniów pomogliśmy już zakupić podręczniki, sprzęt sportowy, oraz dofinansowaliśmy budowę studni. Ponadto 36 uczniów naszej szkoły regularnie koresponduje z dziećmi z Kenii, doskonaląc swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego.
           W tym roku szkolnym zostało wprowadzonych sześć innowacji pedagogicznych, w celu poprawy jakości nauczania i wychowania. Pierwsza z nich dotyczy najmłodszej grupy dzieci, a mianowicie przedszkolaków, jest to „Małe laboratorium przedszkolaka”, w którym dzieci prowadzą ciekawe eksperymenty i doświadczenia, w oparciu o praktyczne działania. Kolejne innowacje to autorskie programy „Eksperymentuj, baw się i ucz”, „Gry i zabawy logiczne” skierowane do klas I-III oraz program propagujący zdrowe odżywianie "Bądź zdrowy, włącz tryb warzywno-owocowy!" obejmujący dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III. Wprowadzona została również innowacja pedagogiczna „Savoir vivre znam, dobre maniery mam”, mająca na celu poprawić kulturę osobistą uczniów ( dotyczy ona wszystkich dzieci i uczniów), a także innowacja doskonaląca sprawność małej motoryki i jakość graficzną pisma pt. "Ładne pisanie to łatwe zadanie" (oddziały "0" - VI).
          Szkoła w Czułowie zdobyła tytuł „Szkoły Uczącej Się” (certyfikat, jakości pracy szkoły) przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki czemu władze gminy Liszki otrzymały tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”. 
          Możemy poszczycić się również bardzo wysokim wynikiem ze Sprawdzianu po VI klasie - średni wynik to 78,4 % (średni wynik: z języka polskiego - 78,4%, z matematyki - 76,3%, z języka angielskiego - 88,1%). 

Wrzesień 2015