Grant dla szkoły

W ramach konkursu grantowego Kraków Aiport „Wspieramy sąsiadów” nasza szkoła otrzymała dofinansowanie do projektu „Pracowania marzeń”. 

„Pracowania marzeń” to projekt, którego celem jest doposażenie pracowni biologiczno-chemicznej w pomoce naukowe. Dzięki zakupionym preparatom, tablicom informacyjnym, modelom budowy organizmu człowieka (szkielet, model budowy zębów) oraz modelom budowy organizmów zwierzęcych  i ich cyklów rozwojowych, uczniowie nabywają umiejętności i wiedzę zawartą w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zdobywają je na lekcjach biologii, przyrody oraz chemii, a także  w prowadzonych przez nauczycieli kołach zainteresowań (koło ekologiczno-przyrodnicze oraz w innowacji „Od przedszkolaka do naukowca”). Ponadto część pomocy jest wykorzystywana w klasach 1-3 oraz w oddziałach przedszkolnych przy realizacji treści przyrodniczych podstawy programowej.