Oferta Edukacjna 2017/18

OFERTA EDUKACYJNA  2017/2018

 

 

  1. W szkole jest świetlica otwarta w godz. 7:00 - 8:00 i 12:30 - 17:00.

      Dla dzieci z grupy przedszkolnej Skrzaty, Misie i Tygryski odbywają

      się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   w godz. 13:00 - 15:00.

                                                                         

  2. Dzieci objęte są opieką: 

 pedagoga –  Monika Sowa

 - logopedy –   Małgorzata Skrabalak

 

  3. Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:   

      w klasie III - Małgorzata Czaplińska

      zdw z języka polskiego w klasie VII  – Dorota Zając

      zdw z matematyki w klasach IV-VII – Ewelina Irlik

      zdw z języka angielskiego, języka polskiego w klasie V  – Ewa Kulka, Dorota Zając

      zdw z języka angielskiego w klasach I-III –  Ewa Kulka

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Agnieszka Hofman

zajęcia rewalidacyjne - Joanna Komorowska, Małgorzata Skrabalak

zajęcia czytelnicze w  klasie I - Magdalena Drużkowska-Kopeć    

zajęcia czytelnicze w klasie II –  Barbara Marasik

zajęcia czytelnicze w klasie III – Małgorzata Czaplińska

 

 4. Zajęcia językowe:

język angielski w grupach przedszkolnych - Sylwia Herman   

 5. Koła przedmiotowe:

       - koło języka angielskiego –  Ewa Kulka 
       - koło historyczne - 
Anna Kuźniar-Sobek

matematyczne – Ewelina Irlik

       - przyrodnicze – Algnieszka Kalandyk

       - geograficzne - Monika Sowa

       - informatyczne - programowanie – Joanna Komorowska

  

  6. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

  - szachy klasa II  Barbara Marasik

  - koło szachowe dla klas IV-VII – Mateusz Kozioł

         - gry i zabawy logiczne Magdalena Drużkowska-Kopeć 

         - robotyka dla klas I- III  - Dorota Zając

         - scrabble - Agnieszka Hofman i Ewa Kulka

 

                                                                    

  7. Zajęcia artystyczne :

muzyczne: chór i zespół instrumentalny –  Barbara Hebda 
plastyczne   –  Anna Kuźniar-Sobek:

     "Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta" 

           Rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się

                                         do szkół plastycznych

teatralne: „Zabawa w teatr” –  Małgorzata Skrabalak

zajęcia rytmiczno-muzyczne  w grupach przedszkolnych - Barbara Hebda

zajęcia taneczne – Barbara Hebda                                                   

 

 8. Koło biblijne  – Małgorzata Fabin

 9. Sportowe:

      - SKS dla starszych dzieci – Mateusz Kozioł                                                                    

 

10. Szkolne Koło Wolontariatu – Agnieszka Hofman i Ewa Kulka