XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej”.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej”. 
Tematyka konkursu obejmuje wiadomości z zakresu mitologii i kultury antycznej. 
KL.IV-VI szkoły podstawowe:

• Mitologia grecka (rozdz. Herakles. Legendy tebańskie) [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
• Podstawowe związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta, obrzędy i widowiska w starożytnej Grecji (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)

KL.VII – VIII szkoły podstawowe
• Mitologia grecka (rozdz. Tezeusz, Wyprawa Argonautów) [w:] J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian)
• Podstawowe związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
• Święta, obrzędy i widowiska w starożytnej Grecji (na podstawie prelekcji i skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu)

 Do konkursu zgłosili się Filip Mars, Grzegorz Suski, Mikołaj Baster, Krzysztof Karch, Wiktoria Pióro, Łucja Skrabalak.