WYNIKI XIII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY „W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ”

Wiktoria Pióro z klasy 4 i Mikołaj Baster z klasy 6 zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi w XIII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy "W kręgu mitów i kultury antycznej". Gratulujemy! Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 8 maja 2019, o godzinie 12.00.