Zajęcia na basenie

Zajęcia na basenie będą się odbywać w Radosnej Nowinie w Piekarach od 19 września.
Koszt: 20 zł za jeden wyjazd.
OPIEKA: Rodzice będą opiekunami w autokarze, w przebieralni (pomoc w zakładaniu czepków, ubieraniu się młodszych dzieci, suszeniu włosów) oraz w szatni. Przed wyjazdem - sprawdzenie obecności zgodnie z listą. Po przyjeździe do Czułowa – przekazanie dzieci rodzicom.
Opiekunami mogą też być dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu, aby wpisać się na dyżury w celu pełnienia opieki nad dziećmi: po 3 osoby na 1 wyjazd – opieka nad 50 dzieci.

W razie rezygnacji z basenu prosimy o informację do sekretariatu-osobiście lub telefonicznie:12 280-53-06 do końca tygodnia.