Międzyszkolny konkurs zbierania zużytych baterii.

Zwracam się z gorącą prośbą o ponowne włączenie się do kolejnej edycji "Międzyszkolnego konkursu zbierania zużytych baterii". Konkurs trwa do 10 listopada 2019 r. W poprzedniej edycji Szkoła zdobyła wyróżnienie i kwotę 750 zł, za którą zakupiliśmy pomoce dydaktyczne. Pamiętajmy, że udziałem w takich konkursach uczymy się zasad selektywnego pozbywania się odpadów i chronimy środowisko.
                                                                                                                                           Joanna Komorowska