"Żywy układ okresowy" - 16 IX 2019

Oto jak nasza szkoła uczciła 150. rocznicę powstania układu okresowego pierwiastków chemicznych.