2017-18

W tym roku szkolnym zostały wprowadzone cztery innowacje pedagogiczne, w celu poprawy jakości nauczania i wychowania. Pierwsza z nich, mianowicie „Eksperymenty przedszkolaka”, dotyczy najmłodszej grupy dzieci przedszkolnych. W grupach starszych jest to „Dziecięca matematyka”, w której dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami matematycznymi, a najstarsze przedszkolaki rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz usprawniają małą motorykę w innowacji „Kolorowy świat mandali”. Uczniowie klas IV – VI mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia i pasje biorąc udział w innowacji „Nauka bez granic – Kosmos – Ziemia – Człowiek”, która łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki, a także uczy wykorzystania wiedzy w praktyce i realizowana jest we współpracy z pracownikami Polskiej Akademii Nauk.

Kolejnymi innowacjami są autorskie programy: „Eksperymentuj, baw się i ucz”, „Gry i zabawy logiczne”, „Zajęcia szachowe” dla uczniów klas II oraz program propagujący ruch poprzez taniec „Zajęcia taneczne” dla uczniów z klas IV-VI.

Oprócz innowacji, nasza szkoła bierze udział w projektach i programach edukacyjnych „Od uprawy do potrawy” to program edukacyjny Tesco dzięki któremu nasi uczniowie będą mieli okazję poznać drogę, jaką pokonuje produkt do sklepów, poznawać ich wartości odżywcze oraz uczyć się wybierać dobre produkty w sklepach. W ramach zajęć świetlicowych nasi uczniowie mogą wziąć udział w projekcie „Scrabble w szkole”, który wzbogaca słownictwo, doskonali poprawą pisownię, uczy logicznego myślenia, a także rozwija spostrzegawczość i refleks.