VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”


Pierwszego października uczniowie klas starszych naszej szkoły pisali po raz kolejny ogólnopolskie dyktando, którego nadrzędnym celem było rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów i ich językowych umiejętności nie zaś codzienna rywalizacja.

Do Komisji Wojewódzkiej zostały wysłane prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania:

- w kategorii klas VII - VIII - Emilia Iwańska - 84%,

- w kategorii klas IV - VI - Łucja Skrabalak - 80,5%.

 

Gratulujemy!