Oferta edukacyjna 2016/17

OFERTA EDUKACYJNA  2016/2017

 

 

  1. W szkole jest świetlica otwarta w godz. 7:00 - 8:00 i 12:30 - 17:00.

      Dla dzieci z grupy przedszkolnej Skrzaty, Misie i Tygryski odbywają się zajęcia opiekuńczo-

      wychowawcze   w godz. 13:00 - 15:00.

                                                                                   

  2. Dzieci objęte są opieką: 

 pedagoga –  Joanna Wołoszyńska;

 - logopedy –   Małgorzata Skrabalak;


  3. Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

      w klasie I – Barbara Marasik

      w klasie II – Małgorzata Czaplińska

      w klasie III - Agnieszka Hofman

      zdw z języka polskiego w klasie VI  – Dorota Zając

      zdw z matematyki w klasie VI – Ewelina Irlik;

      zdw z matematyki w klasach IV-VI – Ewelina Irlik;

      zdw z języka angielskiego w klasie VI  Ewa Kulka;

      zdw z języka angielskiego w klasach I-III –  Ewa Kulka;

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Joanna Wołoszyńska;

zajęcia rewalidacyjne - Joanna Wołoszyńska, Małgorzata Skrabalak; 

zajęcia ortograficzne klasy IV-V –  Małgorzata Skrabalak;

zajęcia grafomotoryczne w klasie I–  Barbara Marasik

zajęcia czytelnicze w klasie II – Małgorzata Czaplińska;


 

 4. Zajęcia językowe:

język angielski w grupach przedszkolnych - Sabina Gołąb;

- język niemiecki – Dorota Zając


 5. Koła przedmiotowe:

       - koło języka angielskiego –  Ewa Kulka;  

matematyczne – Ewelina Irlik;

       - przyrodnicze – Aldona Dymek;

       - informatyczne - programowanie – Joanna Wołoszyńska

  

  6. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

  - koło szachowe – Mateusz Kozioł;

         - gry i zabawy logiczne - Ewelina Irlik;

         - robotyka dla klas I- III  - Dorota Zając;

 

                                                                    

  7. Zajęcia artystyczne :

muzyczne: chór i zespół instrumentalny –  Barbara Hebda; 
plastyczne   –  Anna Kuźniar-Sobek:

     "Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta"

                Rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się

                                         do szkół plastycznych; 

teatralne: „Zabawa w teatr” –  Małgorzata Skrabalak;

zajęcia rytmiczno-muzyczne  w grupach przedszkolnych

                                                    - Barbara Hebda;

 

 8. Koło biblijne  – Małgorzata Fabin;


 9. Sportowe:

      - SKS dla starszych dzieci – Mateusz Kozioł;

      - basen (wyjazdy na basen do Piekar, Joanna Wołoszyńska, Ewa Kulka

                                                                     Mateusz Kozioł);

      - zajęcia taneczne – Aldona Dymek;


 10. Szkolne Koło Wolontariatu – Krystyna Kruszewska