Oferta szkoły

 

OFERTA EDUKACYJNA  2019/2020

 

 

   1. W szkole jest świetlica otwarta w godz. 7:00 - 8:00 i 12:30 - 17:00.

      Dla dzieci z grupy przedszkolnej Skrzaty, Misie i Tygryski odbywają

      się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   w godz. 13:00 - 15:00.

                                                                                

  2. Dzieci objęte są opieką: 

 pedagoga –  Anna Piętak

 - logopedy –  Elżbieta Kamińska - Filipek

  3. Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

   w klasie II, III – Elzbieta Fryc   

   z języka polskiego w klasie IV, V, VI i VII  – Małgorzata Skrabalak

   z matematyki V-VI-VII - Agnieszka Kałuża

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Elżbieta Fryc     

 

 4. Zajęcia językowe:

- język angielski w grupach przedszkolnych - Dominika Mądra    

 5. Koła przedmiotowe:

 

      - z języka niemieckiego –  Dorota Zając

      historyczne - Anna Kuźniar-Sobek

      chemiczne – Agnieszka Kalandyk

      informatyczne w klasach IV – VI – Joanna Komorowska

  

  6. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

 scrabble w klasie II – Małgorzata Czaplińska

 - szachy w klasie I - III–   Katarzyna Woźniczka-Baran

 - szachy dla klas IV – VIII – Mateusz Kozioł

 robotyka dla klas I- III  - Edward Ciągło

 

 

 7. Zajęcia dla klasy VIII przygotowujące do egzaminu 

 z języka polskiego – Małgorzata Skrabalak

 z języka angielskiego –  Ewa Kulka

 z matematyki –  

                                                             

 8. Zajęcia artystyczne :

muzyczne: chór i zespół instrumentalny –  
plastyczne   –  Anna Kuźniar-Sobek:

     "Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta" 

            Rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się

                                            do szkół plastycznych 

teatralne: „Zabawa w teatr” –  Małgorzata Skrabalak, 

zajęcia rytmiczno-muzyczne  w grupach przedszkolnych - 

 

  9. Koło biblijne  – Małgorzata Fabin

 10. Sportowe:

      - SKS dla starszych dzieci – Mateusz Kozioł

                                             

 11. Szkolne Koło Wolontariatu  - 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Oferta Edukacyjna 2018/19

Oferta Edukacyjna 2017/18

Oferta edukacyjna 2016/17

Oferta edukacjna  2015/16