Oferta szkoły

 

OFERTA EDUKACYJNA  2019/2020

 

 

   1. W szkole jest świetlica otwarta w godz. 7:00 - 7:50

                                                        11.30 - 17.00 (wtorek, czwartek, piątek);

                                                 12:30 - 17:00. (poniedziałek, środa).

      Dla dzieci z grupy przedszkolnej Skrzaty, Misie i Tygryski odbywają się zajęcia
      opiekuńczo-wychowawcze   w godz. 13:00 - 15:00.

                                                                                

  2. Dzieci objęte są opieką: 

 pedagoga –  Anna Piętak

 - logopedy –  Elżbieta Kamińska - Filipek

  3. Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

     * w klasie II, III  Elzbieta Fryc   

     * z języka polskiego w klasie IV, V, VI i VII   Małgorzata Skrabalak

     * z matematyki IV-VI  Agnieszka Kałuża

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Elżbieta Fryc 

zajęcia rewalidacyjne Elżbieta Kamińska – Filipek 

 zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach V-VI  Katarzyna Tyrała

 zajęcia rozwijające z matematyki w klasie VI   Agnieszka Kałuża 

 

 4. Zajęcia językowe:

- język angielski w grupach przedszkolnych - Dominika Mądra 

klub języka niemieckiego w klasie VI- Dorota Zając

 

 5. Koła przedmiotowe:

      klub przyrodnika – Mateusz Dudek

      - historyczne - Anna Kuźniar-Sobek

      chemiczne – Agnieszka Kalandyk

      informatyczne w klasach V – VI – Joanna Komorowska

  

  6. Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

 scrabble w klasie II – Małgorzata Czaplińska

 - szachy w klasie I - III–   Katarzyna Woźniczka-Baran

 - szachy dla klas IV – VIII – Mateusz Kozioł

 robotyka dla klas I- III  - Edward Ciągło

 zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych 

 

 7. Zajęcia dla klasy VIII przygotowujące do egzaminu 

 z języka polskiego – Małgorzata Skrabalak

 z języka angielskiego –  Ewa Kulka

 z matematyki –  Agnieszka Kałuża

                                                             

 8. Zajęcia artystyczne :

muzyczne: chór i zespół instrumentalny –  Sylwia Warchocka
plastyczne   –  Anna Kuźniar-Sobek:

     "Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta" 

            Rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się

                                            do szkół plastycznych 

teatralne: „Zabawa w teatr” –  Małgorzata Skrabalak, 

zajęcia rytmiczno-muzyczne  w grupach przedszkolnych - Monika Dymek

 

 9. Sportowe:

      - SKS dla klas IV-VIII – Mateusz Kozioł

                                             

 11. Szkolne Koło Wolontariatu  - opiekun Agnieszka Kalandyk          

                                                       współpraca Ewa Kulka i Katarzyna Tyrała


INNOWACJE I PROJEKTY

INNOWACJE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH:
      „Eksperymenty przedszkola” - Marzena Michno oddział: Antonki (3-latki)
      „Moje palce lubią harce”- Monika Dymek oddział: Antonki (3-latki)
      „W kolorowym świecie mandali” - Patrycja Tworzyk oddział: Skrzaty (4-latki)
      „Dziecięca matematyka” - Jolanta Knapik oddział: Misie (5-latki)
      „Kodowanie na dywanie” - Dominika Mądra oddział: Tygryski (6-latki)
      „Metoda projektu” - Dominika Mądra oddział: Tygryski (6-latki) 

PROJEKTY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH:
      „Bajki pomagajki” - Monika Dymek oddział: Antonki (3-latki)
      „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” Monika Dymek, Patrycja Tworzyk oddziały: Antonki (3-latki), Skrzaty (4-latki)
       „Mały Przedszkolak Turystą” (kontynuacja projektu) – Patrycja Tworzyk, Jolanta Knapik, Dominika Mądra oddziały: Skrzaty (4-latki), Misie (5-latki), Tygryski (6-latki)
      „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - Monika Dymek, Patrycja Tworzyk, Jolanta Knapik,  Dominika Mądra, oddziały: Antonki (3-latki), Skrzaty (4-latki), Misie (5-latki), Tygryski (6-latki)
      „Uczymy dzieci programować” - Dominika Mądra oddział: Tygryski (6-latki)
      „Piękna nasza Polska cała” - Dominika Mądra oddział: Tygryski (6-latki)

INNOWACJE W KLASACH I-III:
      „Magiczny Kamishibai”Katarzyna Woźniczka-Baranklasa I

INNOWACJE W KLASACH IV-VIII:
      „Odkrywamy nowe lądy” – innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna -  Anna Piętakklasy V-VI


----------------------------------------------------------------------------------

Oferta Edukacyjna 2018/19

Oferta Edukacyjna 2017/18

Oferta edukacyjna 2016/17

Oferta edukacjna  2015/16