O szkole

                 Do Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie uczęszcza obecnie 120 uczniów z klas I – VI oraz 75 przedszkolaków w wieku 3 – 6 lat z czterech oddziałów przedszkolnych. Zatrudnienie znajduje 23 nauczycieli.

         Szkoła posiada bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na zdolności i zainteresowania uczniów. Nasi nauczyciele prowadzą koła przedmiotowe, zajęcia artystyczne, komputerowe, rozwijające twórcze myślenie, etykę, sportowe, a osoby spoza szkoły – ceramikę, kaligrafię, karate, zajęcia na pływalni.
          W szkole funkcjonują dwie oddzielne świetlice: szkolna oraz dla oddziałów przedszkolnych "Skrzaty", „Misie” i „Tygryski” (10 godzin tygodniowo), jako zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci szkolne i przedszkolne mają możliwość przebywania w szkole od godziny 7:00 do godziny 17:00.

Codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą wspiera bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna. Nasi uczniowie nie tylko mogą wypożyczać w niej ciekawą literaturę współczesnych autorów dla dzieci i młodzieży, ale także odrabiać zadania domowe korzystając ze słowników, encyklopedii i stanowisk komputerowych.

          Jedną z kluczowych kwestii dla naszej szkoły jest bezpieczeństwo uczniów. Dlatego postanowiliśmy kontynuować działania w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”. Od października uczniowie noszą odblaskowe kamizelki w drodze do i ze szkoły oraz na wycieczkach szkolnych.
          Szkoła w Czułowie troszczy się również o zdrowie swoich uczniów, czego potwierdzeniem jest Certyfikat Przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  Prowadzimy wiele akcji i działań prozdrowotnych w celu propagowania zdrowego trybu życia naszych uczniów: Dzień Zdrowego ŚniadaniaDzień Marchewki,  itd. Uczestniczymy w programie „Pij mleko”„Owoce w szkole”.
          Troszczymy się również o środowisko naturalne.  Segregujemy śmieci, zbieramy makulaturę i zużyte baterie. Możemy poszczycić się zajęciem I miejsca (2013 rok) i II miejsca (2014 - 2015) w gminnym konkursie zbiórki baterii. Za wygrane pieniądze sami uczniowie wybrali nagrody (bilard, kolcki LEGO, piłkarzyki).Cała społeczność szkolna organizuje szereg działań charytatywnych zwróconych w głównej mierze na pomoc zaprzyjaźnionej szkole z bardzo ubogiej dzielnicy w Nairobi, w Kenii. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości uczniów pomogliśmy już zakupić podręczniki, sprzęt sportowy, oraz dofinansowaliśmy budowę studni. Od ostatnich dwóch lat wspieramy naszych podopiecznych w budowie nowej szkoły. Ponadto uczniowie naszej szkoły regularnie korespondują z dziećmi z Kenii, doskonaląc swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego.
         W tym roku szkolnym zostało wprowadzonych osiem innowacji pedagogicznych, w celu poprawy jakości nauczania i wychowania. Pierwsza z nich dotyczy najmłodszej grupy dzieci, a mianowicie przedszkolaków, jest to „Małe laboratorium przedszkolaka”, w którym dzieci prowadzą ciekawe eksperymenty i doświadczenia, w oparciu o praktyczne działania. Najstarsze przedszkolaki rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz usprawniają małą motorykę w innowacji „Kolorowy świat mandali”. Kolejne innowacje to autorskie programy „Eksperymentuj, baw się i ucz”, „Gry i zabawy logiczne”, „Zajęcia szachowe Szach Mat” skierowane do klas I-III oraz program propagujący ruch poprzez taniec „Zajęcia taneczne Fun & Jump” dla uczniów z las IV-VI. 
        Oprócz innowacji nasza szkoła bierze udział w projektach i programach edukacyjnych. Najmłodsze przedszkolaki objęte są projektem czytelniczym "Książka naszym przyjacielem". Podstawoweym celem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką oraz rozwijanie ich wyobraźni.„Jedzmy odpowiedzialnie” to międzynarodowy projekt, który ma na celu promowanie postaw i działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji. Jesteśmy jedną z 50 szkół w Polsce, która bierze udział w tym projekcie. „Od uprawy do potrawy” to program edukacyjny Tesco, dzięki któremu nasi uczniowie będą mieli okazję poznać drogę, jaką pokonują produkty zanim trafią do sklepów, poznawać ich wartości odżywcze oraz uczyć się wybierać dobre produkty w sklepach. Natomiast „Mistrzowie kodowania” to projekt skierowany do uczniów, którzy chcą poznać język programowania komputerowego, rozwijać myślenie kreatywne oraz doskonalić umiejętności analityczne. W ramach zajęć świetlicowych nasi uczniowie mogą wziąć udział w dwóch projektach. Pierwszy projekt „Scrabble w szkole” wzbogaca słownictwo, doskonali poprawą pisownię, a także uczy logicznego myślenia, rozwija spostrzegawczość i refleks. Drugi „Klub gier planszowych” to projekt wydawnictwa GRANNA, dzięki któremu uczniowie uczą się budować relacje społeczne, konfrontują się z uczuciem wygranej i przegranej, wzbogacają swoją wiedzę, a także uczą się funkcjonować według określonych zasad i reguł.
         Szkoła w Czułowie zdobyła tytuł „Szkoły Uczącej Się” (certyfikat, jakości pracy szkoły) przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki czemu władze gminy Liszki otrzymały tytuł „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”. W codziennej pracy dydaktycznej nauczyciele stosują ocenianie kształtujące, które motywuje uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce.  
(Agnieszka Hofman, Ewelina Irlik).

 

Wrzesień 

 

 

-------------------------------------------------------------

 

Archiwum 2015/16