Projekty

Rok szkolny 2019/20

PROJEKTY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH:
      „Bajki pomagajki” - Monika Dymek oddział: Antonki (3-latki)
      „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – Monika Dymek, Patrycja Tworzyk oddziały: Antonki (3-latki), Skrzaty (4-latki)
       „Mały Przedszkolak Turystą” (kontynuacja projektu) – Patrycja Tworzyk, Jolanta Knapik, Dominika Mądra oddziały: Skrzaty (4-latki), Misie (5-latki), Tygryski (6-latki)
      „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - Monika Dymek, Patrycja Tworzyk, Jolanta Knapik,  Dominika Mądra, oddziały: Antonki (3-latki), Skrzaty (4-latki), Misie (5-latki), Tygryski (6-latki)
      „Uczymy dzieci programować” - Dominika Mądra oddział: Tygryski (6-latki)
      „Piękna nasza Polska cała” - Dominika Mądra oddział: Tygryski (6-latki)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2017/18


"Scrabble w szkole"

X Turniej Mikołajkowy w Warszawie


------------------------------------------------------------------------------


"Od uprawy do potrawy"


------------------------------------------------------------------------------

"Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu"


Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest projektem, którego pierwsza edycja w roku 2017/2018 jest skierowana do klas 1-3 szkół podstawowych. W naszej szkole będziemy go realizować poprzez zajęcia świetlicowe. Celem Organizatorów jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i partnerami

Organizatorzy programu przygotowali stronę: dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl, na której znajdują się inspiracje dla dzieci i rodziców, a także będą zamieszczane nasze działania.

W ramach programu odbywać się będą zajęcia kulinarne. O ich terminach i ewentualnych produktach, które będzie należało przynieść, będę informować na bieżąco. J(A. Hofman)


Listopadowe zajęcia


Październikowe zajęcia


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rok szkolny 2016/17Nasza szkoła bierze udział w projekcie międzynarodowym „Jedzmy odpowiedzialnie – Eat Responsibly”.
W Polsce wybrano 50 szkół, które będą się starały o certyfikat Zielonej Flagi lub Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej . Projekt zachęca do podejmowania działań mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej odpowiedzialnej konsumpcji żywności, środowiska naturalnego oraz warunków życia ludzi na całym świecie. Projekt obejmuje obszary tematyczne :

-Żywność lokalna i sezonowa,
-Bioróżnorodność w rolnictwie
-Sposoby produkcji – bio produkty, rolnictwo organiczne i sprawiedliwy handel,
-Konsumpcja mięsa,
-Żywność przetworzona i olej palmowy,
-Marnotrawstwo żywności.

Szkolny Ekokomitet (uczniowie koła przyrodniczo-ekologicznego) rozpoczęli swoje działania od przeprowadzenia audytu żywnościowego, aby wyznaczyć zagadnienia, którymi będziemy się zajmować
w naszej szkole. W tym roku wybraliśmy problem bioróznorodności , oleju palmowego i żywności przetworzonej. Na realizację zamierzeń otrzymamy dofinansowanie w kwocie 400 Euro. Podsumowanie projektu nastąpi w czerwcu, kiedy to planujemy zorganizować "Kolorowy Festyn" .
Opiekun przedsięwzięcia p. Aldona Dymek poszukuje dziarskich, pomysłowych uczniów oraz rodziców, którzy wesprą Ekokomitet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Od uprawy do potrawy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mistrzowie kodowania


Galeria zdjęć

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrabble w szkole

W tym roku szkolnym, w ramach zajęć  świetlicowych działa Kółko Scrabble® „Mądre główki” . W październiku wysłaliśmy zadanie startowe „Moja ulubiona gra planszowa – dlaczego Scrabble®”. Rozwiązaliśmy również  zadanie na październik „Każde słowo na planszy zaczyna się na inną literę”
ZADANIE STARTOWE
 „Moja ulubiona gra planszowa - dlaczego Scrabble®?”

      Scrabble® są  naszą ulubioną  grą planszową.  Jest to gra wystrzałowa. Uczy nas kreatywności i nowych umiejętności. Przy tej grze uczymy się również cierpliwości i nowych słów. Uczą nas  jak przegrywać i nie obrazić się na koleżankę lub kolegę.  Scrabble® pomagają wymyślić coś ciekawego. Scrabble® to gra  dla dużego i małego.

     

więcej w zakładce Świetlica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok szkolny 2015/16

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Czułowie w latach 2006-11:

  • wrzesień – listopad 2006 r. - „Od legendy do historii, czyli wędrujemy szlakami krakowskich kopców” – projekt realizowany przy współpracy z Komitetem Opieki Nad Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie, Komitetem Kopca T. Kościuszki oraz z Domem Kultury Podgórze.
  • Wrzesień – grudzień 2007 r. – „Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej” – współrealizatorami projektu były szkoły podstawowe z Cholerzyna, Kaszowa, Kryspinowa i Gimnazjum w Mnikowie.
  • Wrzesień - październik 2007 r. – „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.  W ramach projektu odbyła się 26 IX 2007 r. wycieczka do Będzina, a później wystawy poplenerowe malarstwa i fotografii. Uczestnikami byli uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Czułowie oraz Szkoły Podstawowej w Liszkach. Autorzy projektu: Anna Kuźniar-Sobek i Ewa Kulka.
  • Październik 2009r. – październik 2010 r. – „Laboratorium wiejskiej wrażliwości”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów przy współudziale Szkoły Podstawowej w Czułowie.
  • Wrzesień – listopad 2010 r. – „Nowa sala przedszkolna" – projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach.   Zgodnie z założeniami projektu wymalowano salę, zakupiono funkcjonalne i estetyczne meble oraz pomoce dydaktyczne dla najmłodszych. Autor projektu: Elżbieta Fryc
  • Wrzesień 2010 r. – luty 2011 r. – „Poprzez aktywność inwestuję w swoją przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów. Dzieci uczyły się sposobów opanowania tremy, brały udział w warsztatach teatralnych, plastycznych, muzycznych i tanecznych. Uczyły się jak przygotować wystawę prac plastycznych i wernisaż. Uczyły się także komputerowej obróbki zdjęć, tworząc album z archiwalnych zdjęć szkoły oraz uczestniczyły w warsztatach z edukacji regionalnej - porządkując i opisując eksponaty w szkolnej Izbie Regionalnej. Warsztaty dla dorosłych – „Równość płci”, „Podstawa obsługi komputera”, „Wirtualne okno na świat”.
  • Maj – listopad 2011 r. – „Doposażenie placu zabaw” - projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach. Zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw oraz stworzono „Zieloną Klasę”. Autor projektu: Elżbieta Fryc