Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCA: MAJA LACH

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: WOJCIECH ZATORSKI

SEKRZETARZ: ALEKSANDRA SOJA

SKARBNIK: MICHAŁ DYMEK


OPIEKUN: MATEUSZ KOZIOŁ

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

             

1.       Przeprowadzenie demokratycznych wyborów na opiekuna samorządu, przewodniczącego samorządu uczniowskiego oraz opiekuna wolontariatu.

2.       Opracowanie rocznego planu pracy

3.       Przydzielenie zadań na I okres i II okres

4.       Zaktualizowanie Regulaminu Szkoły

5.       Opiniowanie dokumentów szkoły

6.       Organizowanie  akcji charytatywnych i ekologicznych

• wsparcie fundacji Centaurus ratującej zwierzęta

• zbiorka karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska przy ulicy

Rybnej 3 w Krakowie

• zbiórka pieniędzy w ramach akcji “Góra Grosza”

7.       Obrona praw uczniowskich

8.       Reagowanie na wszystkie przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów

9.       Rozwiązywanie konfliktów

10.     Szczęśliwy numerek

11.     Poczta walentynkowa

12.     Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną

13.     Dyskoteki:

• Andrzejowka- 29 XI

• Zabawa choinkowa

• Na powitanie lata- 13 VI

14.     Przeprowadzenie konkursów dla klas młodszych na zabawie choinkowej

15.     Międzynarodowy Dzień Tolerancji. – 16 XI- konkurs

16.     Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – 21 XI – poczta miłych wiadomości

17.     Dzień Wszystkich Świętych- zatroszczenie o kwiaty i znicze pod tablicą Patrona Szkoły

18.     Sklepik szkolny- ustalenie dyżurów sprzedawców.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÓRA GROSZA - XIX EDYCJA

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły zebrali kwotę w wysokości 299,04 zł.

Klasa 1 - 21,14 zł
Klasa 2 - 64,91 zł
Klasa 3 - 37,00 zł
Klasa 4 - 61,87 zł
Klasa 5 - 0 zł (nie wsparli akcji)
Klasa 6 - 47,57 zł
Klasa 7 - 24,00 zł
Klasa 8 - 6,75 zł
Tygryski - 35,80 zł

Najmocniej zaangażowała się klasa 2 i klasa 4.
Łącznie uczniowie tych dwóch klas zebrali prawie połowę tegorocznej sumy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum 2017/18

Archiwum 2016/17

Archiwum 2015/16

Archiwum 2014/15

Archiwum 2013/14

Archiwum 2012/13

Archiwum 2011/12