Samorząd 2014/15 - archiwum


RADA UCZNIOWSKA

PRZEWODNICZĄCY KONRAD PŁATEK

ZASTĘPCA JUSTYNA SUSKA

SEKRETARZ ALEKSANDRA SOJA

SKARBNIK KACPER GRZESIAK

Odpowiedzialni za informację na tablicy samorządu: Adrian Płecki, Anna Zawłocka

Odpowiedzialna za kontakt z klasami młodszymi: Anna Zawłocka


 ZEBRANIA SAMORZĄDU - PIĄTEK O GODZ. 12:30 W SALI PLASTYCZNEJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Samorząd Uczniowski spotykał się na zebraniach z opiekunem raz w tygodniu. Na spotkaniach tych omawialiśmy sprawy dotyczące bieżącej działalności Samorządu, która przebiegała w oparciu o plan pracy. Akcje, które zrealizowaliśmy: zbiórka pieniędzy na zakup kwiatów i zniczy na grób patrona szkoły (59,72 zł), akcja „Góra grosza” (234,88 zł), zbiórka karmy i przydatnych akcesoriów dla schroniska dla zwierząt (59 kg), pomoc w ratowaniu zwierząt- akcja Centaurus (117,39 zł), zbiórka środków pieniężnych na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu (250,03 zł), organizacja i monitorowanie Kolorowego Tygodnia oraz pozostałych akcji charytatywnych 
i ekologicznych wynikających z planu pracy- m.in. wspieranie akcji pomocy szkole w Afryce, zbiórka makulatury 
i baterii. 
Samorząd organizował zabawy i dyskoteki dla klas młodszych i starszych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobiegła końca akcja "Góra Grosza".


Wyniki zbiórki pieniędzy przedstawiają się następująco:

KLASA SUMA
Antonki 27,12 zł
"0" Tygryski 32 zł
"0" Misie 45,34 zł
I 10,39 zł
II 25,42 zł
III 50,05 zł
IV 35 zł
V 1,54 zł
VI 8,02 zł

Najmocniej w akcję zbiórki pieniędzy dla domu dziecka zaangażowali się najmłodsi, a największą kwotę udało się uzbierać uczniom z klasy III.

Łącznie wspomogliśmy akcję kwotą 234,88 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy w ramach akcji CENTARUS.

Kwota, którą uzyskaliśmy to: 117,39 zł.

Zebrane środki, zgodnie z wcześniejszą decyzją wszystkich klas przeznaczamy na pomoc dla Knedla- konia, który został uratowany przed rzeźnią, ale jego stan zdrowia wymaga fachowej pomocy weterynaryjnej. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan Pracy Samorządu na rok 2014/15

1. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów opiekuna i rady uczniowskiej

2. Opracowanie rocznego planu pracy

3. Przydzielenie zadań na I okres i II okres

4. Opiniowanie dokumentów szkoły

5. Zorganizowanie  akcji charytatywnych i ekologicznych

- wsparcie szkoły "Mathare Light"

- akcja Centaurus "Ratuj Konie"

- wsparcie schroniska dla zwierząt

- akcja „Góra Grosza”

- zbiórka baterii

- zbiórka makulatury

6. Obrona praw uczniowskich

7. Reagowanie na wszystkie przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów

8. Rozwiązywanie konfliktów

9. Szczęśliwy numerek

10. Poczta walentynkowa

11. Dyskoteki:

- Andrzejki 

- Zabawa choinkowa

- Walentynki

- Pożegnanie klasy VI

12. Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursów dla klas młodszych na zabawie choinkowej

13. Kolorowy tydzień

14. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

15. Dbanie o pomnik i grób Patrona (Wszystkich Świętych)


WYBORY RADY UCZNIOWSKIEJ

W tym roku szkolnym lista kandydatów była dość długa. O poparcie walczyli następujący uczniowie:

Andżelika Piocha, Karolina Wesołowska, Anna Fiutowska, Aleksandra Soja, Kacper Grzesiak, Natalia Galos, Gabriela Galos, Joanna Chełmecka, Adrian Płecki, Konrad Płatek i Justyna Suska.

W głosowaniu (17 września) udział brali uczniowie klas II-VI, każdy otrzymał kartę do głosowania z listą kandydatów, gdzie przy jednym z nich musiał postawić znak X.

Komisja w składzie: Adrian Płecki, Anna Fiutowska, dyrektor - Krystyna Kruszewska, opiekun samorządu - Mateusz Kozioł, zliczyła głosy na zebraniu w dniu 18 września 2014 r.


Wyniki głosowania:

 

W sumie oddano 73 głosy - wszystkie ważne.

Przewodniczącym został Konrad Płatek - 17 głosów, zastępcą przewodniczącego - Justyna Suska - 10 głosów.

Niewiele zabrakło pozostałym kandydatom - Adrian Płecki i Joanna Chełmecka uzyskali 9 głosów, a o jeden mniej Gabriela Galos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu  8 września 2014 roku  odbyły się wybory opiekuna samorządu szkolnego. 

Każdy głosujący  otrzymał kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów, przy nazwisku wybranego nauczyciela postawił znak X i kartę wrzucił do urny. Głosy przeliczyła komisja – członkowie ustępującej Rady Uczniowskiej: Julia Fiutowska, Emilia Marasik, Kacper Grzesiak i Pani Dyrektor.

Opiekunem samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2014/15 został pan Mateusz Kozioł.