Samorząd 2012/13

Rada Uczniowska  2012/13

      przewodnicząca: Gabriela Korczek

  zastępca: Julianna Wójcik

   skarbnik: Gabriela Lach

sekretarz: Piotr Bator

opiekun: Radosław Łączyński

odpowiedzialne za tablicę informacyjną: Gabriela Lach, Julianna Wójcik

Spotkania samorządu odbywają się w każdy wtorek o godz. 10.40

..............................................................................................................................................................................

Zakończono akcje "Centaurus"

Uczniowie naszej szkoły w demokratycznych wyborach zoorganizowanych przez samorząd uczniowski zdecydowali przeznaczyć zebrane pieniądze na pomoc dla "Paluszka"

 

 

 

........................................................................................................................................................................................  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU SZKOLNEGO W  I ORESIE  ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Okres I

Wykonano następujące zadania:

     1.    Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, w których wzięli udział uczniowie klas IV – VI.
2.    Opracowano roczny plan pracy zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.
3.    Współpracowano z samorządami klasowymi oraz wychowawcami klas.
4.    Angażowano uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez udział w planowanych akcjach, konkursach i innych  przedsięwzięciach.
5.    Została przeprowadzona ogólnopolska akcja „Góra Grosza” w wyniku której zebraliśmy 318,80 zł. Pieniądze zostały przekazane fundacji „Nasz Dom”
6.    Prowadzona jest również zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji „CENTAURUS”
7.    Uczniowie naszej szkoły zbierają również makulaturę- „Klub Gaja” oraz żywność i przydatne  produkty dla schroniska zwierząt.
8.    Zorganizowano dyskotekę andrzejkową.
9.    Organizowano spotkania raz w tygodniu w celu omówienia realizacji planowanych zadań, spotkania odbywają się we wtorki o 10.40

   opiekun samorządu uczniowskiego Radosław Łączyński

 

 

 

..................................................................................................................................................................

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2012/2013 

I. Sprawy organizacyjne:

   1. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów

       a. opiekuna

       b. szkolnej rady uczniowskiej

   2. Zebrania ogólne:

       a. termin i godzina - wtorek godz. 10:40

II. Akcje charytatywne:

       a. "Zwierzę nie jest rzeczą''- fundacja Centaurus

       b. ''Zbieraj makulaturę-ratuj konie'' - akcja organizowana przez Klub Gaja

       c. adopcja klasy w Kenii

       d. pomoc dla schroniska dla zwierząt

       e. zbieranie zakrętek na  wózki dla niepełnosprawnych

III. Konkursy:

       a. kartka świąteczna Bożonarodzeniowa

       b. pisanki 

IV. Dyskoteki:

       a. Andrzejki

       b. Zabawa choinkowa - przygotowanie i poprowadzenie konkursów dla klas młodszych

       c. Walentynki - poczta walentynkowa, dyskoteka

       d. Pożegnanie klasy VI

 V. Bezpieczna i przyjazna szkoła:

       a. obrona praw uczniowskich

       b. reagowanie na wszystkie przejawy zachowań agresywnych

       c. rozwiązywanie konfliktów 

VI. Opiniowanie dokumentów szkoły


...........................................................................................................................................................................