Samorząd 2016/17

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016/2017

PRZEWODNICZĄCA: MAJA LACH
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: DAMIAN KUCIEL
SEKRETARZ: ALEKSANDRA SOJA
SKARBNIK: MICHAŁ DYMEK 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W XVII edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” uczniowie naszej szkoły uzbierali łącznie 259 złotych i 13 groszy. Zebrana kwota została wpłacona na konto Towarzystwa Nasz Dom i wspomoże dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan Pracy Samorządu na rok 2016/17

1.       Przeprowadzenie demokratycznych wyborów opiekuna i rady uczniowskiej

2.       Opracowanie rocznego planu pracy

3.       Przydzielenie zadań na I okres i II okres 

4.       Zaktualizowanie Regulaminu Szkoły 

5.       Opiniowanie dokumentów szkoły 

6.       Zorganizowanie  akcji charytatywnych i ekologicznych

• wsparcie szkoły "Mathare Light" w Nairobi      

• akcja Centaurus "Ratuj Konie", 

• wsparcie schroniska dla zwierząt, 

• akcja “Góra Grosza”, 

• zbiórka baterii, 

• zbieranie makulatury, 

• zbiórka zakrętek 

7.       Obrona praw uczniowskich 

8.       Reagowanie na wszystkie przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów 

9.       Rozwiązywanie konfliktów 

10.     Szczęśliwy numerek 

11.     Poczta walentynkowa 

12.     Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną 

13.     Dyskoteki: 

• Halloween  

• Zabawa choinkowa 

•  Walentynki 

•  Na powitanie lata 

14.     Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla klas młodszych na zabawie choinkowej 

15.     Międzynarodowy Dzień Tolerancji. – 16 XI 

16.     Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – 21 XI (“Kolorowy Tydzień”) 

17.     Dzień Wszystkich Świętych- zorganizowanie kwiatów i zniczy pod tablicą Patrona Szkoły 

18.     „Strażnik ciszy”

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W środę (21.09.2016 r.) uczniowie klas III-VI wybierali przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Oddano łącznie 59 głosów, z czego 10 było nieważnych.


W tym roku szkolnym lista kandydatów liczyła 9 osób, byli to:
Michał Dymek, Emilia Fryc i Olivia Zajger - klasa 4, 
Maja Dymek, Otylia Kuciel, Filip Mars - klasa 5,
Maja Lach, Damian Kuciel, Aleksandra Soja - klasa 6.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów wyłoniono prezydium Samorządu Uczniowskiego.

przewodnicząca: Maja Lach

z-ca przewodniczącego: Damian Kuciel

sekretarz: Aleksandra Soja 

skarbnik: Michał Dymek

--------------------------------------------

WYBORY OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Opiekuna samorządu uczniowie wybierali z pośród nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy.  Największą ilość głosów uzyskał pan Mateusz Kozioł - 40 głosów. Pani Ewelina Irlik  zdobyła 7 głosów, a pani Aldona Dymek uzyskala poparcie 9 uczniów.  
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 został pan Mateusz Kozioł. 
Łącznie oddano 62 głosy, w tym 6 nieważnych.