Świetlica 2012/13

  

    
  
    
zdjęcia:  Joanna  Wołoszyńska  i  Damian  Dzieża