Terminarz roku 2018/2019

K A L E N D A R Z  S Z K O L N Y  2 0 1 8 / 2 0 1 9

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE


 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO               03 września 2018 r.

 

PRZERWA ZIMOWA ŚWIĄTECZNA                  23 – 31 grudnia 2018 r.

FERIE ZIMOWE                                                  14 – 27 stycznia 2019 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY                               15 kwietnia – 17 kwietnia 2019 r

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA             18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO                21 czerwca 2019 r.


Dni dyrektorskie wolne od zajęć dydaktycznych:

I -     02.11.2018 r.

II -    09.11.2018 r.

III -   02.01.2019 r.

IV -  15.04.2019 r.

V -   16.04.2019 r.

VI -  17.04.2019 r.

VII -  30.04.2019 r.

VIII - 02.05.2019 r.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI - /wtorki/ - godz. 17.00

13.09.2018r. – przedstawienie kryteriów ocen, wybór Rady Rodziców, sprawy

                        organizacyjne

25.11.2018r. – dzień otwarty godz. 17:00 – 18:00

13.12.2018r. – zebranie- przedstawienie informacji o postępach uczniów

30.01.2019r. – zebranie

21.03.2019r. – dzień otwarty godz. 17:00 – 18:00

16.05.2019 – zebranie - przekazanie informacji dotyczącej proponowanychwyników klasyfikacji uczniów
                     (obecność Rodziców obowiązkowa!!!)                                                       PLAN  WYCIECZEK

WYCIECZKA

KLASA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN

Warsztaty  w Castoramie

I

 wychowawca

październik

Wizyta w bibliotece publicznej

II

wychowawca

II okres

Cmentarz w Rybnej (grób patrona Antoniego Sewiołka)

II

wychowawca

listopad

Dwudniowa wycieczka do  Kopalni Soli w Wieliczce

II i III

 wychowawca

listopad

Muzeum Etnograficzne

I, II i III

wychowawca

listopad/ grudzień

Kino

I, II i III

wychowawca

I okres

Teatr Groteska

I, II i III

wychowawca

II okres

Zwiedzanie Radia Kraków

I, II i III

wychowawca

II okres

Garncarz- Rybna

 

I, II i III

wychowawca

czerwiec

Wycieczki do Krakowa związane z konkursem „Krakusek”

III

wychowawca

rok szkolny

 Kino- Biały Kieł
 

IV, V

nauczyciel muzyki,

nauczyciel  techniki

wrzesień

Teatr - Przygody Tomka Sawyera

IV, V

nauczyciel muzyki,

nauczyciel  techniki

4 grudnia

Wyjście na Kopiec Kościuszki i  Piłsudskiego

IV, V

nauczyciel muzyki,

nauczyciel  techniki

wrzesień/ październik

Muzeum Śląskie,

IV

nauczyciel muzyki,

II okres

Trzydniowa wycieczka do Wrocławia

IV, V

nauczyciel  techniki

II okres

 Muzeum Etnograficzne w Krakowie lub skansen w Wygiełzowie   

IV

nauczyciel muzyki,

 

I okres

Śladami historii

V

nauczyciel  techniki

II okres

MN  Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa: "Kraków 1900"

 

VI

nauczyciel historii

I okres

MN  Sukiennice Galeria Sztuki Polskiej XIX w

VI

nauczyciel historii

I okres

Architektura XIX w

VI

nauczyciel historii

I okres

Stanisław Wyspiański (MN Nowy Gmach; kościół franciszkanów - polichromia i witraż)

VI

nauczyciel historii

I okres

MN  Muzeum Mehoffera

VI

nauczyciel historii

II okres

MN – Nowy Gmach:  Wystawa "Sytuacja się zmieniła"

VI

nauczyciel historii

II okres

 Wycieczki związane z konkursem „Krakus”

 

VI

nauczyciel historii

II okres

Kino

VI

nauczyciel historii

udział w projekcie NHEF

(7 wyjazdów do Kina pod Baranami)

Teatr -  Dwanaście prac Heraklesa

VI, VII, VIII

 nauczyciel języka polskiego

27 listopada

Wycieczka trzydniowa w Bieszczady

 

VI, VII, VIII

dyrektor

II okres

Biblioteka miejska

VI, VII

nauczyciel języka angielskiego,
nauczyciel historii

II okres

Euroweek

VII, VIII

nauczyciel języka angielskiego,

I okres

Kino

VII, VIII

nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka polskiego

I okres

Muzeum

VII, VIII

nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka polskiego

II okres

Wycieczka rowerowa

VII

nauczyciel wychowania fizycznego

I okres

Wycieczki przedmiotowe w ramach realizacji zajęć z przyrody i biologii

IV,V,VI, VII, VIII

nauczyciel przyrody

  rok szkolny


 

 

 Archiwum 2017/18 

Archiwum 2015/16