Archiwum uroczystości 2016/17

Pożegnanie Pani Krystyny Kruszewskiej, dyrektor szkoły w latach 1982-2017 - 23 VI 2017

Galeria zdjęć

Pożegnanie pani Dyrektor Krystyny Kruszewskiej
 
w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.


Pani Dyrektor jest Pani od 43 lat związana ze szkołą w Czułowie. Funkcję dyrektora szkoły sprawuje Pani nieprzerwanie od 1982 r. czyli przez 35 lat

W tym czasie dała się Pani poznać jako wzór nauczyciela  i dyrektora.

Jako nauczyciel geografii, przygotowując uczniów do konkursów kuratoryjnych  i zdobywając z nimi czterokrotnie tytuł laureata i pięciokrotnie tytuł finalisty pokazała nam Pani,  że w małej wiejskiej szkole można osiągać spektakularne sukcesy.

Wymyśliła Pani  i  przez kilkanaście lat organizowała gminny konkurs przyrodniczo-ekologiczny, w  którym wielokrotnie pani uczniowie zdobywali pierwsze  miejsca.

Swoim przykładem motywowała nas do udziału w różnych konkursach, od gminnych po ogólnopolskie.

W Sprawdzianie po klasie VI,  kierowana przez Panią szkoła osiągała najczęściej wynik wysoki, a dwa razy najwyższy. 

Od początku swojej pracy starała się Pani zaszczepiać w uczniach, a także w rodzicach, mieszkańcach Czułowa nawyki proekologiczne.

Zachęcała pani do różnorodnych działań promujących zdrowie, od Polska biega, przez owoce i warzywa dla wszystkich dzieci, po zdrowe przyjęcia z różnych okazji.

Wszyscy wiedzą, że priorytetem Pani Dyrektor było bezpieczeństwo dzieci. Rodzice przywożący, czy przyprowadzający do szkoły swoje dzieci codziennie rano widzieli Panią Dyrektor sprawdzającą czy dzieci przyszły w kamizelkach odblaskowych.

Wszystkie Pani działania były nastawione na ciągłe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.

Była Pani Inicjatorką udziału szkoły w wielu ważnych  programach i projektach, mających na celu skuteczne uczenie się naszych uczniów.

Braliśmy udział prawie we wszystkich Programach Centrum Edukacji Obywatelskiej: jesteśmy "Szkołą Uczącą Się", „Szkołą z klasą”, "Nauczycielami z Klasą".

Nasi uczniowie "Czytają, myślą i działają", skuteczniej się uczą dzięki "nacobezu" i informacji zwrotnej, mają "Wf z klasą".

Zachęcała nas Pani do pisania projektów  finansowanych z funduszy unijnych, dzięki którym dzieci, szkoła a nawet dorośli mieszkańcy Czułowa wiele zyskali.

W ostatnich latach, uczyliśmy się od Pani, jak organizować wolontariat w szkole, a nasi uczniowie mieli doskonałą lekcję postawy obywatelskiej, 
i wrażliwości społecznej.

Co roku miała Pani nowe pomysły, w naszej szkole wprowadzaliśmy wszystko, co sprzyjało wszechstronnemu rozwojowi uczniów, uatrakcyjniało pobyt dzieci w szkole: szachy, gry i zabawy logiczne, robotykę, eksperymentuj, baw się i ucz a ostatnio Scrabble. 

Widzieliśmy że każdemu Pani działaniu przyświecał cel - najważniejsze jest dobro dzieci.

Efektywnie kierowała pani całym personelem szkoły. Czuliśmy się bezpiecznie, bo w szkole panował ład organizacyjny.

Tworzyła Pani pozytywne relacje między ludźmi.

Dzięki możliwości udziału w podejmowaniu decyzji, wspólnemu określaniu problemów i poszukiwaniu dla nich rozwiązań, stworzyła Pani w szkole przyjazny klimat do wprowadzania zmian.

Inspirowała nauczycieli do podejmowania wyzwań.

Dostrzegała Pani w nas możliwości, ba, często odkrywała w nas talenty i umiejętności, o które siebie nie podejrzewaliśmy.

Kierowanie pracą szkoły opierała Pani na współdziałaniu z rodzicami, środowiskiem lokalnym.

Posiada Pani dar zjednywania ludzi, wszystkich, którzy mogą przyczynić się do rozwoju i dobra szkoły.

Dzięki niezwykłym umiejętnościom organizacyjnym, uporowi i wytrwałości rozbudowała Pani szkołę, cały czas dbała pani o wysoki poziom wyposażenia szkoły, umiejętnie pozyskując środki finansowe.   

Jest Pani osobą pełną pasji, którą zarażała pani współpracowników.

Wszyscy  zazdrościmy Pani niespożytej energii.

Oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych dostrzegamy Pani ogromne zaangażowanie i entuzjazm.

Podziwiamy gotowość zdobywania nowych umiejętności, elastyczne reagowanie na zmiany, i skuteczność we wprowadzaniu  nowych działań,  podnoszących jakość pracy szkoły

Doceniamy intuicję i odwagę.

Dziękujemy Pani Dyrektor za trud i serce ofiarowane  całej społeczności szkolnej i kilku pokoleniom uczniów tej szkoły.


Obiecujemy, że będziemy kontynuować pani dzieło, i tak  jak dotąd, za Pani przykładem, pracować najlepiej, jak potrafimy.


Na emeryturze 
życzymy Pani słonecznej aury przez cały rok, podróży do wymarzonych zakątków świata, odpoczynku, jak znamy Panią Dyrektor, będzie to aktywny odpoczynek, oraz wielu nowych, ciekawych doświadczeń.

                                                                                                                                           Nauczyciele i pracownicy szkoły.


*********************************************************

Podziękowanie

 Krystyna Kruszewska – Dyrektor szkoły 
składa serdeczne podziękowania za uroczystość pożegnania w związku z jej przejściem na emeryturę.

Dziękuję wszystkim Uczniom za przygotowanie programu artystycznego, w szczególności:

 • Martusi Łączyńskiej za piękne granie na pianinie;
 • zespołowi instrumentalnemu i chórowi szkolnemu przygotowanych przez panią Barbarę Hebdę za wzruszające utwory muzyczne;
 • Mai Lach za zaśpiewanie specjalnie dla mnie okolicznościowej piosenki;
 • grupie uczniów za przedstawienie teatralne przygotowane wspólnie z panią Małgorzatą Skrabalak;
 • wszystkim uczniom za własnoręcznie wykonane upominki.

 • Nauczycielom, Pracownikom szkoły, a w szczególności przyszłej Pani Dyrektor Joannie Wołoszyńskiej za przygotowanie całej uroczystości
 •  pani Annie Kuźniar-Sobek za piękne od serca słowa pożegnania w imieniu całej społeczności szkolnej;
 • Radzie Rodziców , a w szczególności Pani Agnieszce  Kuciel za uczestnictwo w uroczystym pożegnaniu;
 •  Panu Sołtysowi Tadeuszowi Mastkowi, Pani Małgorzacie Poniedziałek - Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów, Pani Lucynie Żelazny – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich  za aktywne uczestnictwo w uroczystości i przygotowanie okolicznościowych dyplomów uznania;
 •  Byłym Pracownikom Szkoły za obecność w uroczystości.

Władzom gminnym , a w szczególności:

 •  Panu Pawłowi Misiowi – Wójtowi Gminy Liszki;
 •  Panu Pawłowi Lipowczanowi – Pełnomocnikowi ds. Oświaty w Gminie Liszki;
 •  Pani Małgorzacie Baster-Budziaszek – Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Liszkach;
 •  Pani Izabeli Kozioł – zastępcy Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Liszkach za aktywne uczestnictwo w uroczystości i wyrazy uznania dla mojej pracy.

 

Serdecznie dziękuję, Krystyna Kruszewska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 - 23 VI 2017

Galeria zdjęć

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I - 8 VI 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Babci i Dziadka - 27 I 2017

          27 stycznia 2017 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole dziadków uczniów klas I-III.
Po powitaniu pani dyrektor Krystyny Kruszewskiej, nasi uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Klasa I pod kierunkiem wychowawczyni p.Barbary Marasik przeniosła dziadków do baśni braci Grimm, gdzie mogli spotkać królewnę Śnieżkę, siedmiu krasnoludków, księcia, myśliwego i złą królową z czarodziejskim zwierciadłem. Klasy II i III pod opieką swych wychowawczyń p.Małgorzaty Czaplińskiej i p.Agnieszki Hofman przygotowały przedstawienie na motywach powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Charakter przedstawienia podkreślił taniec afrykański przygotowany przez p.Barbarę Hebdę.

Podczas uroczystości dziadkowie mogli zobaczyć laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego "Savoir-vivre wierszem", a także występ dzieci uczących się tańca hip-hop. Na zakonczenie zaprezentowałała się grupa taneczna "Fun&Jump" prowadzona przez p.Aldonę Dymek w ramach innowacji dla uczniów klas 4-6.

      Atmosferę podziękowań i serdeczności uzupełniała dekoracja, w której uczniowie napisali podziękowania dla swoich dziadków, a także wystawa „Wszystkie Kolory Świata”. Wystawa prezentowała szmaciane lalki, które przygotowała klasa III w ramach akcji UNICEF. Dziadkowie mogli zakupić lalkę i tym samym przyczynić się do zakupu szczepionek dla dzieci w Angoli.


Kochani Dziadkowie, za Waszą obecność oraz przykład życia i wielkie serce – dziękujemy! (A.Hofman)


                     


                     


                       


                           


zdjęcia Aldona Dymek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wręczenie stypendiów za osiagnięcia w nauce - 26 I 2017

  
Maja Lach                                                Aleksandra Soja

  
Zuzanna Wróblewska                                                     Grzegorz Suski

  
Filip Mars                                           Maja Dymek

Stypendyści z rodzicami i p. Dyrektor

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Patrona - 23 XI 2016

Galeria zdjęć

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Święto Niepodległości - 9 XI 2016

Galeria zdjęć

     W ostatnią środę w naszej szkole zaroiło się od biało-czerwonych kotylionów. Wszyscy uczniowie i nauczyciele uroczyście obchodzili zbliżające się Święto Niepodległości.
     Czwartoklasiści pod opieką wychowawczyni, pani Anny Kuźniar- Sobek przygotowali piękną akademię. O oprawę muzyczną zadbała pani Barbara Hebda, przygotowując występ chóru.
Uczniowie w strojach krakowskich i galowych recytowali patriotyczne wiersze, śpiewali tradycyjne pieśni, przywołując pamięć o dniu, w którym Polska po 123 latach niewoli odzyskała upragnioną wolność. (M. Skrabalak)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasowanie na ucznia klasy I - 26 X 2016

        26 października o godz. 10.00 odbyło się w naszej szkole Pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Dzieci z wielkim przejęciem czekały na to wydarzenie. Na początku uroczystości Pani Dyrektor Krystyna Kruszewska przywitała wszystkich zebranych gości. Następnie odbył się występ artystyczny przygotowany przez uczniów klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni Barbary Marasik, oraz uczniów klasy szóstej przygotowanych przez wychowawczynię Małgorzatę Skrabalak. O oprawę muzyczną zadbała pani Barbara Hebda.

         Po części artystycznej odbyła się część oficjalna, którą poprowadziła Pani Dyrektor. Uczniowie klasy pierwszej z wielkim przejęciem powtarzali tekst przyrzeczenia. Na zakończenie  pasowania pierwszoklasiści otrzymali prezenty-niespodzianki od swoich starszych kolegów oraz od Pani Dyrektor. Od jutra już świeżo upieczeni uczniowie Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie będą z uśmiechem uczęszczali na zajęcia.

          Dziękuję rodzicom za udział i pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz pani Aldonie Dymek za fotograficzną dokumentację tego wydarzenia. (B.Marasik)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Edukacji Narodowej - 12 X 2016

Galeria zdjęć

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udział w uroczystościach pogrzebowych kardynała Franciszka Macharskiego na Wawelu - 4 VIII 2016

Galeria zdjęć 

Dnia 4 sierpnia 2016 roku poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie (Damian Kuciel, Angelika Piocha, Aleksandra Soja wraz z panią Ewą Kulką) oraz panie Małgorzata Baster-Budziaszek - kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Liszkach i Marta Czyżewska – wicedyrektor Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych kardynała Franciszka Macharskiego na Wawelu.