Uroczystości szkolne 2011/12

 Pożegnanie szkoły przez klasę VI

   

                                

   

   

   

      

    

      

    
zdjęcia Dobrochna Sobek, Anna Kuźniar-Sobek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończenie roku szkolnego 2011 / 2012

Przekazanie sztandaru

     

     

Stypendyści z rodzicami 
            
zdjęcia Małgorzata Pilińska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Święto Odzyskania Niepodległości  -  11 XI 2011r.

W dniu 9 listopada w Szkole Podstawowej w Czułowie odbyła się uroczysta akademia   z okazji Święta  Niepodległości, podczas której swój program przedstawili uczniowie klasy czwartej, pod opieką wychowawczyni Małgorzaty Pilińskiej. Oprawę muzyczną opracowała pani Mariola Gruza.

W tym dniu w szkole panowała wyjątkowo uroczysta atmosfera, każdy uczeń miał przypięty zrobiony przez siebie biało-czerwony kotylion, a uczniowie prezentujący program udowodnili, że mimo młodego wieku potrafią  szkołę godnie reprezentować.  
Akademię poprzedziły przygotowania mające na celu poznawanie historii okresu rozbiorów  Polski oraz drogi Polaków do wolności, zakończone wycieczką na kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu. 

   

 

   

 

        

 

    
zdjęcia - Anna Kuźniar - Sobek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Dawnych wspomnień czar”, czyli obchody Dnia Patrona w Czułowie

     23 listopada odbyły się w Szkole Podstawowej w Czułowie obchody Dnia Patrona Antoniego Sewiołka. Jak co roku ten dzień był obchodzony wyjątkowo uroczyście. Do szkoły zostało zaproszonych wielu znamienitych gości, m.in. rodzina Patrona, żołnierze Batalionów Chłopskich, sołtysowie Czułowa i Baczyna

     Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą prowadzoną przez proboszcza parafii w Czułowie księdza Pawła Bednarka. Następnie uczniowie klasy VI pod kierownictwem wychowawczyni pani Anny Kuźniar-Sobek zaprezentowali wyjątkowo interesujący i oryginalny program artystyczny. Towarzyszył im znakomity chór prowadzony przez panią Mariolę Gruzę. Swoje umiejętności zaprezentowali też uczniowie szkół muzycznych: Gabriela Lach, Julia Kącik, Kinga Solarz i Krzysztof Madyda.

     Fragmenty pamiętników patrona, wojenne utwory i lokalne stroje ludowe przywołały wspomnienia obecnych na uroczystości weteranów II wojny światowej. Wspominając lata młodości, śpiewali razem z uczniami dawne piosenki i wskazywali właściwy kierunek, który powinni podążać młodzi Polacy.

     Po akademii prowadząca uroczystość dyrektor szkoły pani Krystyna Kruszewska wręczyła nagrody dzieciom, które wygrały w konkursie wiedzy i konkursie plastycznym o Antonim Sewiołku. W tym pierwszym zorganizowanym przez nauczycielkę języka polskiego Małgorzatę Skrabalak laureatami zostali Gabriela Grzesiak, Michał Bentkowski i Gabriela Korczek. W drugim prowadzonym przez nauczycielkę plastyki Annę Kuźniar-Sobek największe sukcesy osiągnęli Michał Bentkowski i Julia Fitowska.

     Po uroczystości dzieci otrzymały słodycze ufundowane przez rodzinę patrona szkoły, a wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez mamy z Rady Rodziców.

                                                                                                                                                                                            Małgorzata Skrabalak

 

 

   

 

   

 

              

 

 

       

 

zdjęcia  Dobrochna Sobek