Warsztaty laboratoryjne w Instytucie Fizjologii Roślin PAN - 23 IX 2019

23 września uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w wykładzie oraz warsztatach laboratoryjnych w Instytucie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Nasze zadanie praktyczne polegało na ekstrakcji chlorofilu z liści do etanolu, a następnie jego rozdział za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz obserwacja zjawiska fluorescencji chlorofilu na piękny czerwony kolor. (A.Kalandyk)