"Wystrzałowe" doświadczenia chemiczne

 

        W poniedziałek (16.10.2017) uczniowie klasy VI i V uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pana dr. Piotra Waligórskiego – pracownika Instytutu Fizjologii Roślin PAN, mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień poruszanych aktualnie na lekcjach przyrody.
        Badaliśmy właściwości chemiczne i fizyczne różnych substancji i ich mieszanin. Sprawdziliśmy co dzieje się z prochem czarnym po jego podpaleniu, przekonaliśmy się skąd swoją nazwę wziął roztwór "pirania” oraz dlaczego kwiatek po zanurzeniu w ciekłym azocie i uderzeniu o stół rozbił się w drobny mak, a ręka prowadzącego polana tą samą cieczą, wyszła z uderzenia bez szwanku.
        Wytwarzaliśmy gazy: acetylen, wodór i dwutlenek węgla, strącaliśmy sole z roztworów, dowiedzieliśmy się jak rozpoznać w której próbówce znajduje się zasada, a w której kwas oraz czy metale są palne i czy mogą rozpuszczać się w wodzie. Na zakończenie zajęć zrobiliśmy przed szkołą wulkan z cukrową lawą.
        Bardzo ważnym elementem zajęć były zasady bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium. Wszyscy nosiliśmy ochronne okulary i rękawiczki. (Agnieszka Kalandyk)