17 listopada w naszej szkole odbył się XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Jest to międzynarodowa akcja, której celem jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
Od tygodnia uczniowie przygotowywali się do tego dnia. Powtarzali i utrwalali tabliczkę mnożenia podczas lekcji oraz wspólnie z rodzicami i rodzeństwem w domu. Brali udział w egzaminie
z tabliczki mnożenia online. Wspólnie z koordynatorami przygotowali dekorację w szkole, zestawy zadań, krzyżówek, łamigłówek oraz stacje zadaniowe.
Podczas konkursu online „Ekspert Tabliczki Mnożenia” zostali wyłonieni eksperci- uczniowie, którzy
najszybciej zdali egzamin z tabliczki mnożenia. Oni to odegrali w tym dniu główną rolę.
Zgodnie z hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” odpytywali starszych swoich kolegów i koleżanki, nauczycieli i pracowników szkoły ze znajomości tabliczki mnożenia.
Egzaminowani mieli za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań wybranych w sposób losowy.
Większość zdających wykazała się wzorową znajomością tabliczki mnożenia. Uzyskali tym samym tytuł „EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stacje zadaniowe rozmieszczone w różnych miejscach naszej szkoły. Stacji zadaniowych było 12. W tej zabawie wzięło udział 34 uczniów.
W tym dniu w szkole panowała odświętna atmosfera, a uczniowie mogli wcielić się w rolę nauczyciela.
Wspólna zabawa wyzwoliła u uczniów wiele pozytywnych emocji, była elementem integracji klas oraz okazją do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach