30 września (w środę) zakończyła się akcja „Kredkobranie”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się
w zbiórkę przyborów szkolnych oraz pomocy plastycznych dla dzieci o polskich korzeniach mieszkających na terenach dawnych Kresów. Zebrane dary zostały przekazane do Fundacji Ignatianum, dzięki uprzejmości Kacpra Pyzika (kl. VIII) i jego taty. Stamtąd trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie. 
(K. Woźniczka-Baran)