Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa

im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Gmina Liszki realizuje projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.

Celem zadania grantowego jest  zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację
i rozwój uczniów.

Zajęcia w ramach projektu realizowane są od października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego w Czułowie, której organem prowadzącym jest Gmina Liszki.

W zakresie przedsięwzięcia prowadzone są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki dla uczniów klasy 8, dzięki którym jeszcze lepiej przygotują się do czekającego ich egzaminu, a także koła zainteresowań z plastyki, przyrody i informatyki, do których dodatkowo zostały sfinansowane w ramach Grantu pomoce dydaktyczne (pomoce plastyczne oraz roboty i klocki na koło informatyczne).

Projekt jest wielozadaniowy, w jego ramach odbywają się również zajęcia wspierające uczniów przez pedagoga z zakresu innowacyjności.

Prowadzone zajęcia zapewniają uczniom podniesienie kompetencji z różnych dziedzin,
a także umożliwiają wspólną integrację.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Całkowita kwota przyznanego dofinansowania wynosi  30 769,20 zł i stanowi 100% planowych kosztów realizacji zadania grantowego.

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.