Kartę zapisu dziecka na świetlicę szkolną można pobrać ze strony internetowej szkoły https://szkolaczulow.pl/ zakładka ŚWIETLICA lub bezpośrednio u nauczyciela świetlicy dnia 1.09.2020 w sali gimnastycznej. Wchodzimy pojedynczo bezpośrednio na salę wejściem zewnętrznym, pamiętając o zachowaniu stosownej odległości i zakryciu twarzy. Kartę należy zwrócić do piątku do nauczyciela świetlicy (zwrotu może dokonać dziecko) lub przesłać skan karty na adres mailowy swietlica.czulow@wp.pl