Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa

im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Antoniego Sewiołka w Czułowie dotyczący  postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego i Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Antoniego Sewiołka w Czułowie w okresie zawieszenia zajęć

W okresie zawieszenia zajęć  spowodowanych obecną sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych w sposób jak najmniej narażający pracowników szkół oraz rodziców na zagrożenia związane  z niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusem, Dyrektor Szkoły podjął  następujące działania mające na celu przeprowadzenie pozostałych etapów rekrutacji, a  w szczególności etapu dotyczącego potwierdzenia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Antoniego Sewiołka  w Czułowie, w postaci pisemnego oświadczenia, przewidzianego w terminie od dnia 25.03.2020 r. do dnia 03.04.2020r. przy jednoczesnym sprawnym przeprowadzeniu zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego, bez konieczności zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego i  uzupełniającego:

Na drzwiach wejściowych 24.03.2020r zostanie zamieszczona lista dzieci zakwalifikowanych  do Oddziału Przedszkolnego i Klasy I;

 – rodzic/opiekun prawny proszony jest o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, a  w szczególności potwierdzenia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,  na szkolny adres e-mail sekretariat@szkolaczulow.pl  w formie skanów lub fotografii dokumentów lub

– zamocowano  skrzynkę umieszczoną przy wejściu do szkoły, do której będzie można wrzucić dokumenty rekrutacyjne; w tym oświadczenia dotyczące potwierdzenia przez Rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do Oddziału Przedszkolnego i do Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie;

 – druki do pobrania w wersji papierowej poświadczające wolę przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego i Klasy I znajdują się obok skrzynki (główne wejście)

 

Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

Joanna Komorowska

    Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Antoniego Sewiołka w  Czułowie

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.