Dnia 22.11.2017r. w naszej szkole odbyła się XXIX edycja konkursu „Alfik matematyczny”.
Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który
jest formą wsparcia szkoły w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny. Służy także poszerzaniu, utrwalaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali kraju.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.
Wzięło w nim udział łącznie 37 uczniów.
Z klasy 1a- 3 uczniów, kl. 1b- 9 uczniów, kl. 2- 1 uczeń,
kl. 3- 8 uczniów, kl. 4- 8 uczniów, kl. 5 – uczniów, kl. 7b- 4 uczniów.
Szczególne gratulacje za odwagę należą się uczniom klasy 1, którzy z dużym zaangażowanie przystąpili do pierwszego w swojej karierze, szkolnego matematycznego konkursu.
Wszyscy uczniowie z niecierpliwością będą oczekiwać na ogłoszenie wyników, które przekaże organizator najpóźniej 6 tygodni po konkursie.
Każdy uczeń otrzyma dyplom uczestnika konkursu. Natomiast laureaci konkursu mogą wyjechać na Wakacyjny Obóz Talentów.
Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach konkurs ten będzie cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem.