16 października, w ramach XXII Dnia Papieskiego, przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w kweście na rzecz Fundacji Dzieło  Nowego Tysiąclecia.

Celem akcji była zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.

Dziękujemy za okazane wsparcie.

M. Pietrzak