Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Nauczyciele 2022/23

Komorowska Joanna dyrektor, informatyka
Tyrała Katarzyna wicedyrektor, język angielski, wychowawca klasy VIII
Babiuch Agnieszka biologia, świetlica
Białkowska Mirosława matematyka
Biernacki Wojciech psycholog, świetlica
Błaszczyk Agnieszka pedagog specjalny, świetlica
Czaplińska Małgorzata wychowanie do życia
Czyżowska Barbara edukacja wczesnoszkolna klasa I, świetlica
Drużkowska- Kopeć Magdalena edukacja wczesnoszkolna klasa II,  świetlica
Dudek Mateusz fizyka, geografia, przyroda
Fryc Elżbieta edukacja wczesnoszkolna klasa III
Hebda Barbara muzyka
Irlik Ewelina  matematyka, wychowawca klasy VIa
Kozioł Mateusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VIb
Kulka Ewa wychowawca klasy V, historia, wos, język angielski
Kurek Monika nauczanie przedszkolne (grupa 4- latków)
Kuźniar- Sobek Anna plastyka
Kwaśniak- Kominek Monika chemia
Małeta Agnieszka język polski, świetlica
Mądra Dominika nauczanie przedszkolne (grupa 6- latków)
Michno Marzena nauczanie przedszkolne (grupa 3- latków)
Moryc Magdalena biblioteka
Olejek Patryk etyka
Pietrzak Małgorzata religia
Piętak Anna pedagog, doradca zawodowy
Skrabalak Małgorzata język polski, wychowawca klasy VII
Kawala Paulina język angielski
Świętoń Teresa nauczyciel wspomagający
Tworzyk Patrycja nauczanie przedszkolne (grupa 5- latków)
Wątroba Mateusz wychowanie fizyczne, technika, wychowawca klasy IV
Wiśniewska Aleksandra informatyka, robotyka
Witkowska Dorota logopeda
Zając Dorota język niemiecki

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867