Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Oferta edukacyjna

2019/2020

Świetlica

Otwarta w godz.

Dla dzieci z grupy przedszkolnej Skrzaty, Misie i Tygryski odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 13:00 – 15:00

Dzieci objęte są opieką:

pedagoga

Anna Piętak

logopedy

Elżbieta Kamińska - Filipek

Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

w klasie II, III

Elzbieta Fryc

z języka polskiego
w klasie IV, V, VI i VII

Małgorzata Skrabalak

z matematyki IV-VI

Agnieszka Kałuża

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Elzbieta Fryc

zajęcia rewalidacyjne

Elżbieta Kamińska – Filipek

zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach V-VI

Katarzyna Tyrała

zajęcia rozwijające z matematyki w klasie VI

Agnieszka Kałuża

Zajęcia językowe

język angielski w grupach przedszkolnych

Dominika Mądra

klub języka niemieckiego w klasie VI

Dorota Zając

Koła przedmiotowe

Klub przyrodnika

Mateusz Dudek

historyczne

Anna Kuźniar-Sobek

chemiczne

Agnieszka Kalandyk

informatyczne w klasach V – VI

Joanna Komorowska

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

scrabble w klasie II

Małgorzata Czaplińska

szachy w klasie I - III

Katarzyna Woźniczka-Baran

szachy dla klas IV – VIII

Mateusz Kozioł

robotyka dla klas I- III

Edward Ciągło

zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych

Zajęcia dla klasy VIII przygotowujące do egzaminu

z języka polskiego

Małgorzata Skrabalak

z języka angielskiego

Ewa Kulka

z matematyki

Agnieszka Kałuża

Zajęcia artystyczne

muzyczne, chór i zespół instrumentalny

Sylwia Warchocka

plastyczne

"Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta"

Rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się do szkół plastycznych

Anna Kuźniar-Sobek

teatralne: „Zabawa w teatr”

Małgorzata Skrabalak,

zajęcia rytmiczno-muzyczne w grupach przedszkolnych

Monika Dymek

Sportowe

SKS dla klas IV-VIII

Mateusz Kozioł

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu

opiekun Agnieszka Kalandyk współpraca Ewa Kulka i Katarzyna Tyrała

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867