Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Oferta edukacyjna

2019/2020

Świetlica

Otwarta w godz.

Dla dzieci z grupy przedszkolnej Skrzaty, Misie i Tygryski odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 13:00 – 15:00

Dzieci objęte są opieką:

pedagoga

Joanna Janicka

logopedy

dorota witkowska

pedagog specjalny

Patrycja Tworzyk

psycholog

wojcieh biernacki

Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

w klasie II, III

Elzbieta Fryc

z języka polskiego
w klasie IV, V, VI

agnieszka małeta

z matematyki IV-VI

Stanisława Buczek

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Magdalena Drużkowska-Kopeć

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach V-VI

Katarzyna Tyrała

Zajęcia językowe

język angielski w grupach przedszkolnych

Dominika Mądra

Koła przedmiotowe

Klub przyrodnika

Mateusz Dudek

historyczne

ewa kulka

informatyczne

Aleksandra wiśniewska

matematyczne

ewelina irlik

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie

robotyka kl. I- III

aleksandra wiśniewska

zajęcia przygotowywujące do konkursów przedmiotowych

kodowanie w przedszkolu

dominika mądry

zajęcia kulinarne

magdalena moryc

Zajęcia dla klasy VIII przygotowujące do egzaminu

z języka polskiego

Małgorzata Skrabalak

z języka angielskiego

katarzyna tyrała

z matematyki

ewelina irlik

Zajęcia artystyczne

muzyczne, chór i zespół instrumentalny

barbara hebda

plastyczne

"Koło Plastyczne - Pracownia Otwarta"

Rysunek i malarstwo dla uczniów przygotowujących się do szkół plastycznych

Anna Kuźniar-Sobek

teatralne: „Zabawa w teatr”

agnieszka małeta

zajęcia rytmiczno-muzyczne w grupach przedszkolnych

Monika Dymek

sensoplastyka oddział przedszkolny

dominika mądry

Sportowe

SKS dla klas IV-VIII

Mateusz Kozioł

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu

opiekun małgorzata pietrzak

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.