Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Świetlica

Godziny pracy

Aktualności z życia świetlicy

Świetlica

WIELKANOC

Tegoroczna Wielkanoc będzie inna niż wszystkie. Chciałam, żebyście przyjrzeli się

Czytaj więcej
Świetlica

Ogródek

Wiosna to czas sadzenia i siania, zachęcam Was do założenia własnych ogródków

Czytaj więcej

Regulamin pracy świetlicy

Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie  

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.

1. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.

2. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.

3. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz  aktualizacji danych.

4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.

7. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,  pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

8. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.

Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę dokonują wpłaty 10 zł za okres na tzw. „fundusz świetlicy”.

Gromadzone fundusze przeznaczone są na: zakup materiałów piśmiennych, zabawek, artykułów do prac i zajęć plastycznych dzieci.

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.