Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt.: Szkoła z Klasą 2.0, której celem jest zaangażowanie i integracja całej społeczności szkolnej. Chodzi o zaplanowanie i wprowadzanie zmian, które usprawnią funkcjonowanie szkoły. Hasło tegorocznej edycji to: Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo! Obszary działania do wyboru na ten rok szkolny: Równe szanse, Pasja do nauki, Wiedza użyteczna, Samodzielność, Ocenianie i docenianie, Obywatelstwo, Bezpieczeństwo i zaufanie, Dobre relacje, Solidarność, Otwartość. (K. Woźniczka-Baran)

Dodaj komentarz