XI Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego

Wyniki etapu szkolnegoXI Ogólnopolskiego Dyktanda NiepodległościowegoZa nami etap szkolny XI Ogólnopolsiego Dyktanda Niepodległościowego. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: IV-VI i VII- VIII. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny, wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej oraz doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918-1989).W tym roku poziom konkursu był bardzo […]

X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

29 września uczniowie klas IV-VI oraz VII- VIII wzięli udział w dyktandzie popularyzującym wiedzę na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzę z zakresu kultury i historii narodowej. Jak zwykle, dyktando okazało się bardzo trudne. Jak napisać: „enkawudzista”, „Holocaust”, „nieniemiecka ludność Wschodu”? Nad takimi pułapkami głowili się uczestnicy potyczek ortograficznych, którym serdecznie dziękujemy za udział. W kolejnym etapie może wziąć udział: co najwyżej po 70 uczestników z każdej […]