Informacja urzędowa dotycząca akcji jodowej na wypadek zdarzenia radiacyjnego

[ https://liszki.pl/informacja-dotyczaca-akcji-jodowej-na-wypadek-zdarzenia-radiacyjnego,art-3950 ] Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że Gmina Liszki przystąpiła do „AKCJI JODOWEJ NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO”. W związku z informacjami dot. działań zbrojnych w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej służby krajowe we współpracy z samorządami rozpoczęły prewencyjny, wyprzedzający proces dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia EWENTUALNEGO zagrożenia radiacyjnego. W gminie Liszki wyznaczonych jest 15 punktów, które w razie […]