Projekt “Każde dziecko jest zdolne”

Założenia programu:1) Program będzie obejmował uczniów od klasy II do VIII podzielonych na 2 grupy wiekowe.2) Będzie polegał na wyłonieniu danych grup uczniów uzdolnionych poznawczo – 8 osób z każdej grupy wiekowej.3) Prowadzenie cyklu zajęć warsztatowych dla wyłonionych dzieci.4) Wspieranie Rodziców5) Wspieranie rady pedagogicznej Zajęcia będą miały na celu rozwijanie:– umiejętność uczenia się– planowania własnego rozwoju– kreatywności i kompetencji społecznych