Szukaj
Close this search box.

Szkoła Podstawowa

im. Antoniego Sewiołka w Czułowie

Warsztaty ekologiczne- Rzeki Natura 2000

11 października w naszej szkole gościła Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, której celem jest zwiększani świadomości społecznej w temacie ekosystemów rzecznych na terenie woj. małopolskiego, ich roli w przyrodzie. Uczniowie wszystkich klas wysłuchali prelekcji, gdzie mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Uczniowie dowiedzieli się, że każda rzeka jest prawnie chroniona i ingerencja w nią jest surowo karana. Nie wolno pozyskiwać żwiru z rzeki, wyrzucać gruz do koryta oraz jeździć po rzece wszelkimi pojazdami od rowerów, przez kłady, motory i z samochodami włącznie.

Antoni Sewiołek 1893 - 1943

żołnierz BCh, syn ziemi czułowskiej, wierny Ojczyźnie,
poległ śmiercią bohatera z rąk hitlerowskiego okupanta

...życie warte jest tyle ile warte są ślady pozostawione tam, gdzie nie ma dróg...

Dariusz Fijałkowski

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka
Czułów 188
32-060 Liszki

NIP 9442212867

Szukaj
Close this search box.