Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu  chcą aktywnie uczestniczyć  w życiu świetlicy szkolnej stąd pomysł, wspólnego spędzania czasu z młodszymi kolegami i koleżankami. Pierwsze spotkanie już za nami.

M. Pietrzak